Seminarium för bemannade varmluftsballonger

Varmt välkommen till ett kärnfullt digitalt seminarium där vi önskar se att alla eller flertalet ballongoperatörer och ballongföretag samt alla ballongtekniker, ballongpiloter- och instruktörer i Sverige deltar.

Datum: 2021-04-15
Tid: Kl 13.00-16.30
Plats: Digitalt, via Skype for business
Inbjudna: Alla ballongoperatörer, ballongföretag, ballongtekniker, ballongpiloter kopplat till bemannade ballonger i Sverige samt deltagare från Transportstyrelsen.

Detta seminarium vänder sig till alla som opererar, gör underhåll och sköter luftvärdighet på bemannade ballonger i Sverige samt utbildar inom Svenska Ballongfederationen.

Årets seminarium kommer under rådande omständigheter att ske digitalt och fokusera på det som är mest aktuellt just nu, det vill säga information och viss utbildning med ambitionen att finna en positiv utveckling och samverkan mellan Transportstyrelsen och de svenska ballongoperatörerna.

Seminariet sker digitalt

Seminariet sker digitalt. Du får en länk (Skype for business) per e-post veckan innan seminariet efter att du gjort din anmälan. Önskar du prova att din uppkoppling fungerar, så är du välkommen att kontakta Barbro Holmqvist (Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se) i god tid innan 2021-04-15.

Preliminär Agenda

13.00-13.15 Per Englund, flyginspektör och flygteknisk inspektör:
Välkomnande och diverse information

13.15-13.35 Anders Leufgård, sektionschef Allmänflyg och Helikopter (SLoH):
Information om Transportstyrelsen, ballonghotell och samfinansierad flygning

Ca 13.35-13.45 Paus

13.45-14.05 Magnus Axelsson, flyginspektör SLoH:
Kommersiella krav och deklarationsförfarandet

14.05-14.15 Susanne Thörn, ekonom:
Försäkringsfrågor och ekonomisk tillsyn

14.15-14.30 Frågestund (Per E och övriga vid TS)

14.30-14.40 Paus

14.40-14.55 NN
Flygtekniska certifikat

14.55-15.20 Björn Holm, Sektionschef Teknisk operation och Ola Asp flygteknisk inspektör SLoT:
Luftvärdighet, underhåll samt tekniska regler kopplat till ballongflygverksamhet

15.20 till 15.30 frågestund (Per E och övriga vid TS)

15.30-15.50 Christer Fridell, flyginspektör (SLoH):
Händelserapporter och oegentligheter i allmänhet, tillsyn samt verksamhetskontroller 2021

15.50-16.00 Paus

16.00-16.20 Frågestund, Per E och övriga vid TS samt alla deltagare

16.20-16.30 Sammanfattning och avrundning samt eventuella frågor och tips att ta med sig in i framtiden Per E och övriga vid TS samt alla deltagare

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan

För att vi skall få seminariet att fungera optimalt har vi i dessa Covid-19 tider valt att genomföra mötet digitalt.

Vänligen anmäl dig till den digitala seminariedagen:

Anmälan göres snarast via e-post till Barbro Holmqvist, Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se

Kontakt och mer information

Om du har frågor eller om du vill ha någon speciell del belyst under seminariet är du givetvis välkommen att skicka e-post eller ringa till Barbro Holmqvist, Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!