Hearing om brexit och påverkan på luftfarten

Transportstyrelsen genomförde den 10 september 2018 en öppen hearing om Storbritanniens utträde ur EU, brexit, och vilken påverkan det kan få på luftfarten.

Transportstyrelsen kommer fortsatt att följa brexitfrågan och du är välkommen att skicka inspel och ställa frågor till oss via e-post till brexit@transportstyrelsen.se.

Vi kommer se till att löpande hålla branschen uppdaterad med den senaste informationen.

Bakgrund

Den 12 april (senast 22 maj) 2019 kommer Storbritannien att lämna EU. EU-kommissionen har tagit fram tre dokument där de beskriver vilka konsekvenser utträdet kommer att få inom luftfarten:

Withdrawal of the United kingdom an EU rules on consumer protection and passenger rights

Withdrawal of the United kingdom and EU rules in the field of air transport

Withdrawal of the United kingdom and EU aviation safety rules

Transportstyrelsen råder dig att ta del av det aktuella informationsmaterialet,
följa utvecklingen och ha beredskap för att åtgärder kan behöva vidtas för
att undvika negativa konsekvenser vid en hård brexit.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!