Genomförda seminarier

Här hittar du länkar till presentationer m.m. från seminarier som Transportstyrelsen har arrangerat det senaste året.

Datum Seminarie Område
2021-11-24 Seminariedag för verksamhetsområdet AOC (FW) OPS

2021-11-20
2021-11-27

Seminarium luftvärdighet för CAO, NLO, AUB och Del-ML Luftvärdighet
2021-06-01 Seminarie 5 för verksamhetsområd drönare Drönare
2021-05-27 Flygsäkerhetsseminarium helikopter Helikopter
2021-05-05 Seminarie 4 för verksamhetsområde drönare Drönare
2021-04-23 Seminarium för ANS - tema regelutveckling ANS2021
2021-04-06 Seminarie 3 för verksamhetsområde drönare Drönare
2021-03-04 Seminarie 2 för verksamhetsområde drönare  Drönare
2021-02-01 Seminarie 1 för verksamhetsområde drönare  Drönare 
2020-11 Seminarium luftvärdighet, Del-CAO, Del-ML och Del-66  AIR 
2020-11-18
2020-11-19
Seminarium för flygbolag och helikopterbolag med AOC  OPS 
2020-11-11 Seminarium för verksamhetsområdet bemannade ballonger  NCO, DTO/ATO, CAMO, CAO, MO, AUB 
2020-10-14 Seminarium för luftrumsanvändare 2020   
2020-04-28 Flygsäkerhetsforum helikopter  OPS 
2020-03-12 ANS seminarium 2020 enbart via SKYPE  ANS 
2020-03 Seminarium för luftvärdighet, Del-CAMO och Del-145  AIR 
2019-11-20
2019-11-21
Seminarie-/branschdagar för verksamhetsområden: AOC, ATO, SPO  OPS 
2019-11-07
2019-11-08
Seminarium initial luftvärdighet för POA och AUB tillverkningsorganisationer  AIR 
2019-10-16
2019-10-23
Seminarium luftvärdighet för CAMO, MF/AUB-verkstäder och tekniker  AIR 
2019-05-08 Seminarium för helikopterflygplatsernas ledningsfunktion  AIR 
2019-03-26
2019-03-27
Seminarium luftvärdighet För personal i CAMO och 145-verkstäder AIR 
2019-03-13 Flygsäkerhetsforum helikopter  
2019-03-12
2019-03-13
Seminarium för flygplatsernas ledningsfunktion  
2019-02-14 Seminarium luftvärdighet för personal i organisationer inom civil luftfart som berörs av P-147 AIR
2019-01-31 Workshop om möjliggörande av obemannade luftfartyg, s.k drönare  

 

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.