FSTD och skolchefsmöte ATO

Transportstyrelsen bjuder in till FSTD-möte (19 november) och skolchefsmöte ATO för flygplan och helikopter (20 november). Förutom skolchefen är övriga personer i skolans ledning och administration välkomna att delta. Vi rekommenderar att skolans CTKI deltar då vi har en gästföreläsare som kommer att föreläsa om KSA (Knowledge Skills Attitude) under förmiddagen den 20 november (se program). 

Eventuella frågor som ni vill att vi ska diskutera på mötet sänds senast den 1 november 2018 till flygutbildning@transportstyrelsen.se.

Agenda dag 1 - FSTD

Agenda dag 2 - ATO

Datum och plats

Datum: Måndag 19 november – Tisdag 20 november 2018
Plats: Coors Konferens, Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista

Anmälan

Anmäl senast den 5 november 2018 med uppgifter om antal deltagare för respektive dag till flygutbildning@transportstyrelsen.se. Ange "Anmälan om deltagande" i ämnesfältet.

Observera att Transportstyrelsen inte ombesörjer övernattning för deltagarna samt att dag 1 berör enkom FSTD-operatörer.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!