Seminarium för helikopterflygplatsernas ledningsfunktion

Seminariet ägde rum den 8 maj 2019. Syftet  med dagen var att få möjlighet att träffas och utbyta information samt lyfta aktuella frågor.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!