Genomförda seminarier

Här hittar du länkar till presentationer m.m. från seminarier som Transportstyrelsen har arrangerat det senaste året.

DatumSeminarieOmråde
2019-05-08 Seminarium för helikopterflygplatsernas ledningsfunktion AIR
2019-04-10 Seminarium för luftrumsanvändare  
2019-03-26/27 Seminarium luftvärdighet För personal i CAMO och 145-verkstäder AIR
2019-03-13 Flygsäkerhetsforum helikopter  
 2019-03-12/13 Seminarium för flygplatsernas ledningsfunktion  
2019-02-14 Seminarium luftvärdighet för personal i organisationer inom civil luftfart som berörs av P-147 AIR
 2019-01-31 Workshop om möjliggörande av obemannade luftfartyg, s.k drönare  
2018-12-08 DTO-möte (flygplan och helikopter) ORA
2018-11-21/22 Air Ops-seminarium, Kista OPS
2018-11-19/20 FSTD och skolchefsmöte ATO ORA
2018-10-17 + 2018-10-25 Seminarium luftvärdighet för CAMO, MF/AUB-verkstäder och tekniker AIR
2018-10-03 Seminarium för luftrumsanvändare ANS
2018-10-01 NIS-workshop direktivet om informationssäkerhet Sjöfart, luftfart, järnväg, väg
2018-09-26 Flygsäkerhetsforum för helikopter OPS
2018-09-10 Transportstyrelsens hearing om brexit och påverkan på luftfarten  
2018-04-20 Flygsäkerhetsforum för helikopter OPS
2018-04-18 Seminarium för luftrumsanvändare ANS
2018-04-10 ANS-seminarium om erfarenheter från tillsyn och information om regelutveckling med särskilt fokus på implementeringen av EU-förordning nr 2017/373 ANS
2018-03-20-22 Utbildning för befattningshavare (Nominated Person, NP) vid ATO ATO
2018-03-19-20 Seminarium luftvärdighet för personal i organisationer inom civil luftfart som berörs av Del-M och Del-145 (flygplan och helikopter). AIR
2018-03-10-11  Flyginstruktörsseminarium
Arrangör: Scandinavian Aviation Academy (SAA)
PEL/ATO
2018-03-06--07 Seminarium för flygplatsernas ledningsfunktion AGA
2018-02-01 Seminarium om fjärrstyrd flygtrafikledning ANS
2017-11-22/23 Air OPS seminarium OPS
2017-11-22/23 Skolchefsmöte ATO (flygplan samt helikopter) FCL
2017-11-16 Helikopterflygplatsernas ledningsfunktion AGA
2017-10-17-19 Seminarium luftvärdighet för CAMO, MF/AUB-verkstäder och tekniker 17 och 19 oktober 2017 AIR
2017-10-18 Luftrumsmöte för brukare ANS
2017-10-13 Seminarium för verksamhetsansvarige OPS, AIR
2017-04-24 Luftrumsmöte för brukare ANS
2017-04-05

ANS seminarium Arlanda

ANS
2017-03-27 - 28

Seminarium luftvärdighet för personal i CAMO och 145-verkstäder

AIR
2017-03-26

Seminarium för utbildningsorganisationer

AIR
2017-03-13 - 14

Seminarium luftvärdighet för personal i CAMO och 145-verkstäder

AIR
2017-03-07 - 08 Flygplatsernas ledningsfunktion AGA, ANS
2016-12-05 Flygchefsmöte helikopteroperatörer OPS
2016-11-14 - 15 AOC OPS seminarium i Solna OPS
2016-04-26 Seminarium ANS

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!