Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om flygdrift (OPS)

De nya reglerna om privatflyg är publicerade som bilagor till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om flygdrift (OPS).

Förordningen som ursprungligen publicerades i oktober 2012 innehöll till att börja med fem bilagor:

  • bilaga I om definitioner
  • bilaga II med krav på myndigheter (Del-ARO)
  • bilaga III med krav på organisationer (Del-ORO)
  • bilaga IV med krav för kommersiell lufttransport (Del-CAT)
  • bilaga V med krav för särskilda godkännanden (Del-SPA).

Genom en ändringsförordning (EU) nr 800/2013 som publicerades i augusti 2013 tillkom två nya bilagor:

  • bilaga VI med krav för icke-kommersiell flygdrift med komplexa motordrivna luftfartyg (Del-NCC)
  • bilaga VII med krav för icke-kommersiell flygdrift med icke-komplexa luftfartyg (Del-NCO).

Samtidigt ändrades och kompletterades texten i bilagorna I-III och V, dvs. Definitioner, Del-ARO, Del-ORO och Del-SPA.

Fakta och mer information

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA, har en service med länkar till luftfartsförordningar tillsammans med rådgivande material (GM) och godtagbara sätt att uppfylla kraven (AMC).

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!