Ändring av adress, namn eller organisationsort i tillstånd enligt Del 145, Del M kapitel F och TSFS (AUB)

Tänk på att nytt organisationsnummer innebär att ni måste ansöka om nytt tillstånd.
Ansökan ska innehålla
  1. Ansökan på blankett EASA Form 2, L 1815 med uppgift om vad ändringen avser.
  2. Ansökan på blankett BSL 14257 med uppgifter om revision av MOE/MOM/VHB samt de sidor som ska ändras. Vad som ska ingå i handboken finns i menyn till vänster under rubriken "Manualguider och mallar - underhåll"
  3. Registreringsuppgifter från Bolagsverket där ändrade uppgifter framgår.
  4. Om ni också innehar ett tillstånd från FAA, glöm inte att ändringen kan behöva kompletterande dokumentation för att rapporteras till FAA också! Se sidan FAA Repair Station för mer information.

Skicka ansökan till

Transportstyrelsen
601 73  NORRKÖPING

eller via e-post till
luftfart@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!