Äganderättsändring

Här finns information om hur du gör en äganderättsändring av ditt luftfartyg.

Om ett svenskregistrerat luftfartyg byter ägare, ska en anmälan om äganderättsändring göras.

Följande handlingar krävs för äganderättsändring:

Dessutom behövs dessa behörighetshandlingar för:

...bolag

  • Firmaregistreringsbevis från Bolagsverket, inte äldre än 6 månader, där behörig firmatecknare framgår – original eller vidimerad kopia.
  • För utländska bolag krävs en handling motsvarande Bolagsverkets firmaregistreringsbevis eller notariserade handlingar där nationell notarius publicus bekräftar bolagets existens och behörig firmatecknare – original eller vidimerad kopia.

...flygklubb

  • Protokollsutdrag där behörig firmatecknare framgår, inte äldre än 12 månader – original eller vidimerad kopia.
  • Stadgar (krävs om flygklubben är nybildad eller stadgarna ändrats).

...privatperson

  • Personbevis där medborgarskap framgår, inte äldre än 12 månader – original eller vidimerad kopia.

Inskrivningsregistret

Observera att rättigheter inskrivna i inskrivningsregistret följer luftfartyget. Information om inskrivningar kan fås genom inskrivningsregistret.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!