Luftfartygsregistret

Här finns fakta och instruktioner om interimistisk registrering och registrering av luftfartyg, äganderättsändring, avregistrering av luftfartyg. Du kan även söka information i luftfartygsregistret.

Registerhållningsavgift för luftfartyg

Registerhållningsavgiften år 2021 är 600 kronor för varje luftfartyg som är registrerat i luftfartygsregistret. Avgiften tas ut för samtliga svenskregistrerade luftfartyg oavsett om de är luftvärdiga eller inte. Den som är registrerad som ägare till eller innehavare av luftfartyget i luftfartygsregistret den 1 januari är betalningsskyldig. Avgiften skickas ut i början av 2021.

Handläggningstider

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller och hur komplett din ansökan är. 

Handläggningstiden för ett komplett ärende är ca 2 veckor.

Kontaktpersoner på luftfartygsregistret

Christer Larsson,
Magdalena Forssén,
Helena Bråthén
Angelica Nilsson Valdes

Tel: 0771-503 503 
Fax: 011-18 98 35 
e-post: LFR@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!