Luftfartygsregistret

Här finns fakta och instruktioner om interimistisk registrering och registrering av luftfartyg, äganderättsändring, avregistrering av luftfartyg. Du kan även söka information i luftfartygsregistret.

Aktuella avgifter för luftfartygsregistret.

Ny avgift för registerhållning av luftfartyg 2019

Registerhållningsavgiften för år 2019 är 500 kronor.

Transportstyrelsen skickar ut fakturor till ägaren/operatören som har luftfartyg registrerade i luftfartygsregister. Registerhållningsavgift tas ut för varje luftfartyg som är registrerat i luftfartygsregistret oavsett om de är luftvärdiga eller inte. Den som är registrerad ägare till luftfartyget i luftfartygsregistret den 1 januari det år som avgiften avser är betalningsskyldig för registerhållningsavgiften.

De avgifter som beslutas för Transportstyrelsens tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive ärende. Registerhållningsavgiften ska bland annat täcka drift, underhåll samt kostnader för att lämna upplysningar ur luftfartygsregistret.

Vem får fakturan?

Om luftfartyget har flera registrerade ägare får den som är postmottagare fakturan. Finns det en registrerad innehavare/operatör för luftfartyget så är det den som får fakturan.

Kontakt

Skicka gärna dina frågor med anledning av fakturor via e-post till lfr@transportstyrelsen.se.
All e-post tas om hand och besvaras snarast möjligt.

Frågor via telefon: 0771-503 503.

Läs mer om Transportstyrelsens avgifter och luftfartygsregistrering.

Handläggningstider

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller och hur komplett din ansökan är. 

Handläggningstiden för ett komplett ärende är ca 2 veckor.

Kontaktpersoner på luftfartygsregistret

Christer Larsson,
Magdalena Forssén,
Fredrik Wallin

Tel: 0771-503 503 
Fax: 011-18 98 35 
e-post: LFR@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!