Fördjupning luftvärdighetshandlingar

Beroende på olika faktorer kommer luftvärdigheten på ditt luftfartyg mynna ut i olika typer av luftvärdighetshandlingar. Här nedan följer en kort beskrivning av respektive handling.

Ett luftfartyg omfattas antingen av Europeiska förordningar eller av nationella regler. Beroende på vilket regelverk som gäller brukar ett luftfartyg i folkmun kallas för "EASA-luftfartyg" eller "statsluftfartyg" respektive "Annex II-luftfartyg".

Det är viktigt att du vet vilket regelverk som gäller för ditt luftfartyg. EASA-luftfartyg omfattas av de Europeiska förordningarna och statsluftfartyg samt Annex II-luftfartyg styrs av de nationella föreskrifterna.

Läs mer om EASA eller Annex II/statsluftfartyg. 

Annex II och statsluftfartyg

Luftvärdighetsbevis (med giltighet)

Ett bevis på luftvärdigheten för Annex II- samt statsluftfartyg. Dessa luftfartyg har ett typcertifikat och en typcertifikathållare som övervakar luftvärdigheten på luftfartygen.

Flygtillstånd (nationellt)

Ett bevis på luftvärdigheten för exempelvis ultralätta flygplan, amatörbyggda eller ex-militära luftfartyg. Dessa luftfartyg är normalt icke-komplexa och har inget typcertifikat i grunden.

Båda dessa handlingar utfärdas/förnyas årligen.

EASA-luftfartyg

Luftvärdighetsbevis, EASA blankett 25 (utan giltighet)

Ett bevis på luftvärdigheten för EASA luftfartyg, är endast giltigt tillsammans med ett granskningsbevis avseende luftvärdigheten så kallad ARC (Airworthiness Review Certificate).

Begränsat luftvärdighetsbevis, EASA blankett 24 (utan giltighet)

Ett bevis på luftvärdigheten för EASA luftfartyg, är endast giltigt med ett granskningsbevis avseende luftvärdigheten så kallad ARC (Airworthiness Review Certificate).

Granskningsbevis avseende luftvärdigheten, EASA blankett 15a

Är kopplat till luftvärdighetsbevisen ovan och visar giltigheten på luftfartygets luftvärdighet. Utfärdas av Transportstyrelsen.

Granskningsbevis avseende luftvärdigheten, EASA blankett 15b

Är kopplat till luftvärdighetsbevisen ovan och visar giltigheten på luftfartygets luftvärdighet. Utfärdas av CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation).

Flygtillstånd, EASA blankett 20a

Ett bevis på luftvärdigheten och är kopplat till förutbestämda flygvillkor som är godkända av EASA.

Luftvärdighetsbevisen ovan utfärdas normalt en gång och granskningsbeviset utfärdas eller förlängs varje år, kan maximalt förlängas 2 ggr. Flygtillståndet utfärdas/förnyas normalt varje år.  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!