Import av luftfartyg

Här hittar du information om hur du gör för att importera luftfartyg till Sverige.

För att importera ett luftfartyg och använda det i Sverige krävs i huvudsak två saker:

  • Luftfartyget ska registreras i det svenska luftfartygsregistret.
  • Luftfartyget ska vara luftvärdigt och miljövärdigt.

På den här sidan har vi samlat information om hur du får ditt luftfartyg luftvärdigt och miljövärdigt. Information om hur du registrerar luftfartyget hittar du på sidorna om luftfartygsregistret.

Enligt luftfartslagen kan du registrera ditt luftfartyg i det svenska luftfartygsregistret utan att det är luft- och miljövärdigt, däremot kan inte Transportstyrelsen utfärda miljö- och luftvärdighetshandlingar förrän ditt luftfartyg är registrerat (ansökan kan dock skickas in till Transportstyrelsen innan luftfartyget har registrerats).

Miljö- och luftvärdighetshandlingarna utfärdas som bevis på att ditt luftfartyg uppfyller de gällande miljö- och luftvärdighetskraven.

Beroende på vilken kategori ditt luftfartyg tillhör så utfärdas:

  • flygtillstånd (PtF) eller ett luftvärdighetsbevis (LVB)
  • granskningsbevis avseende luftvärdigheten (ARC) (enbart för EASA-luftfartyg)
  • miljövärdighetsbevis (MVB) (när det krävs enligt ICAO bilaga 16).

Överföringsflygning

Om du behöver göra en överföringsflygning till Sverige med ett luftfartyg som ännu inte blivit svenskregistrerat för att utföra en luftvärdighetsgranskning, ska du ansöka om interimistisk registrering och flygtillstånd (permit to fly).

Regler

De lagar som styr importen är dels den svenska luftfartslagen, dels de EG-förordningar som gäller för EASA-luftfartyg. Alla registreringar samt luftvärdigheten och miljövärdigheten för bilaga I- samt statsluftfartyg styrs av luftfartslagen genom de nationella föreskrifterna. För EASA-luftfartyg är det EG-förordningarna 748/2012 (Del 21) och 2042/2003 (Del M) som styr luftvärdigheten och miljövärdigheten.

Se en illustration som visar en översikt av importflödet och de lagar som styr de olika processerna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!