Luftvärdighetsförnyelse

Så här ansöker du om granskningsbevis (ARC) med rekommendationsrapport.

Transportstyrelsen skickar inte längre ut en påminnelse när luftvärdigheten går, eller har gått ut på luftfartyget. Det åligger ägaren eller operatören att försäkra sig om att ett luftfartyg är luftvärdigt före flygning. Det utfärdade beviset för luftvärdigheten gäller i ett år. 

En komplett ansökan ska innehålla

  1. Ansökan om miljö- och luftvärdighetshandlingar
  2. Rekommendationsrapport (inklusive bilagor), (från CAMO)
  3. Vid luftvärdighetsgranskning utförd av auktoriserad ELA1 luftvärdighetsgranskare ska Checklista/ Rekommendationsrapport ELA1 luftvärdighetsgranskning bifogas.

Resultatet av Transportstyrelsens granskning ges inom 30 dagar. Om någon komplettering krävs har vi rätt att ta längre tid på oss att utföra granskningen (enligt AMC M.B.901).

ELA1 luftvärdighetsgranskare

Enligt EASA Del M.A.901(g) medges att:

En person med gällande Del 66 certifikat ("flygtekniker") på aktuellt ELA1 luftfartyg enligt 66.A.20(b), har möjlighet att ansöka om att bli godkänd att utföra luftvärdighetsgranskningar på ELA1 luftfartyg som ej används i kommersiell lufttransport och som inte omfattas av punkt M.A.201 i.

Transportstyrelsen kan max utfärda två granskningsbevis "ARC" efter varandra baserat på dessa rekommendationer.

Skicka ansökan till:

 arc@transportstyrelsen.se

Det går också bra att skicka handlingar med vanlig post till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  NORRKÖPING

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!