Auktoriserad ELA1 Luftvärdighetsgranskare

Här beskrivs hur du ansöker om att bli godkänd att utföra luftvärdighetsgranskningar på ELA1 luftfartyg som ej används i kommersiell lufttransport och som inte omfattas av punkt M.A.201 i.

Enligt EASA Del M.A.901(g) medges att:

En person med gällande Del 66 certifikat ("flygtekniker") på aktuellt ELA1 luftfartyg enligt 66.A.20(b), har möjlighet att ansöka om att bli godkänd att utföra luftvärdighetsgranskningar på ELA1 luftfartyg som ej används i kommersiell lufttransport och som inte omfattas av punkt M.A.201 i.

Personen ska uppfylla krav på luftvärdighetsgranskare enligt M.A.707(a)2 och vara godkänd som Auktoriserad ELA1 luftvärdighetsgranskare av Transportstyrelsen.

En auktoriserad ELA1 luftvärdighetsgranskare gör en rekommendation och skickar den tillsammans med ansökan till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen kan max utfärda två granskningsbevis "ARC" efter varandra baserat på dessa rekommendationer.

Ansökan

Följ anvisningarna i dokumentet Ansökan steg för steg.

Ansökan ska innehålla:

  1. Ansökan som auktoriserad ELA1 luftvärdighetsgranskare
  2. EASA Form 4

Avgift

Enligt gällande föreskrift, (för närvarande 9800 kr) för handläggning och tillträde på plats upp till 14 tim. Tid överstigande 14 tim debiteras enligt TSFS 2011:81.

Regelverket, checklistor och mallar

Checklistor, CCL, för kunskapskrav och utförande finns på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet. Där finns även andra mallar och checklistor som är bra att använda. 

Ansökan skickas till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 NORRKÖPING

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!