CAME eller AMP revision

Så här ansöker du om revision av CAME eller AMP.

Ansökan ser olika ut beroende på om den gäller CAMO eller inte.

CAMO

För CAMO ska ansökan innehålla reviderad AMP (underhållsprogram) eller CAME samt de sidor som ska ändras. Använd blanketten CAME/AMP revision.

Endast en AMP eller CAME på varje blankett.

Annat luftfartyg

För privata flygplan under 5700 kg samt enmotoriga helikoptrar, använd blanketten ansökan generellt underhållsprogram.

Checklistor och manualexempel

Checklistor, CCL, för vad som ska ingå i manualen för CAME, AMP och mall för generellt underhållsprogram finns på sidan Checklistor och manualexempel- fortsatt luftvärdighet.

Skicka ansökan till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  NORRKÖPING

eller via e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!