Nytt CAMO tillstånd

Så här ansöker du om nytt CAMO tillstånd enligt EASA Del M kapitel G.

Du kan ladda ner reglerna eller köpa dem som spiralblock på sidan för Konsoliderade regelverk.

Ansökan ska innehålla

  1. Blankett EASA Form 2
  2. Blankett EASA Form 4
  3. CAME
  4. Underhållsprogram (AMP)
  5. Underhållskontrakt (vid CAT)
  6. Registreringsuppgifter från Bolagsverket

Checklistor, CCL, för vad som ska ingå i manualen för CAME, AMP & Underhållskontrakt finns samlade på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet. Där finns även andra mallar och checklistor som är bra att använda. 

Ansökan skickas till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  NORRKÖPING

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!