Flygskolor

Dessa olika typer av flygskolor ger Transportstyrelsen tillstånd till i Sverige. Handläggningstid för ett komplett normalärende är 15 dagar.

Det finns fler typer av flygskolor där Transportstyrelsen inte är tillståndsgivare. För frågor gällande utbildningsorganisationer, vänligen mejla flygutbildning@transportstyrelsen.se.

ATO - Approved Training Organisation

En godkänd utbildningsorganisation, ATO, innehar tillstånd enligt Del-ORA har till uppgift att utbilda någon eller några (beroende på sitt tillstånd) till certifikat, behörigheter och tillhörande utbildningar enligt Del-FCL.

Inom Transportstyrelsen ansvarar sektionen för flygutbildning för tillståndsprövning och tillsyn över godkända ATO:er.

DTO – Declared Training Organisation

En deklarerad träningsorganisation, DTO, innehar tillstånd enligt Del-DTO. En DTO får utbilda till privatflygarcertifikat, certifikat för lätta luftfartyg, segelflygcertifikat, ballongcertifikat, tillhörande behörigheter och tillhörande utbildningar enligt Del-FCL och Del-DTO.

Del-DTO publicerades 13 augusti 2018 och gäller från och med 2 september 2018.

Som stöd för att skapa en DTO-deklaration har Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK tagit fram ett verktyg. Mer information om hur du deklarerar finns på KSAKs webbplats.

Transportstyrelsen har publicerat information och vägledning för DTO:

Deklarationen skickas sedan till luftfart@transportstyrelsen.se

Ballongflygskolor

För frågor rörande ballongflygskolor, vänligen kontakta bernt.kolm@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!