Övergångsregler gäller 1 januari 2021–31 december 2023

Under en övergångsperiod på två år är användningen av drönare som inte är märkta med C-klassning begränsad. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller under perioden 1 januari 2021–31 december 2023.

Hur blir det från och med den 1 januari 2024?

Från och med den 1 januari 2024 kommer drönare som saknar C-klassning men som redan har släppts ut på marknaden före det datumet att kunna fortsätta flyga

  • som begränsad A1 om de väger mindre än 250 g (enligt artikel 20a i EU 2019/947), eller
  • som A3 om de väger mindre än 25 kg (enligt artikel 20b i EU 2019/947).

 

Drönare som väger under 250 gram och som begränsad A1 får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar. I följ mig-läget får de flygas högst 50 meter i sidled från fjärrpiloten.

Drönare som väger från och med 250 gram, men under 25 kg kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får enbart flygas med ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden.

Drönare som både saknar C-klassning och släpps ut på marknaden den 1 januari 2024 eller senare kommer enbart att kunna fortsätta flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

Har du en privatbyggd drönare? Då sker det inga ändringar från 31 december, utan samma regler som tidigare fortsätter att gälla.

 

Tänk på att en registrerad operatör i samtliga fall behöver ansvara för flygningen. Fjärrpiloten ska vara minst 15 år gammal, utom för privatbyggda drönare som väger under 250 gram.

  • Drönare som väger under 250 gram får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar. I följ mig-läget får de flygas högst 50 meter i sidled från fjärrpiloten.
  • Drönare som väger från och med 250 gram, men under 500 gram kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A1-drönarkort. De får inte flygas över folksamlingar och får inte flyga över utomstående personer som finns i området.
  • Drönare som väger från och med 500 gram, men under 2 kg kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden. Avståndet är främst till för att skydda människor som inte är en del av flygningen och som inte på förhand ha godkänt det. Om fjärrpiloten har genomfört godkänd A2-utbildning med tillhörande praktik, får avståndet minskas till minst 50 meter i sidled.
  • Drönare som väger från och med 2 kg, men under 25 kg kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får enbart flygas med ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden.

Vad gäller för privatbyggda drönare?

Det finns särskilda regler för privatbyggda drönare:

  • Privatbyggda drönare som väger mindre än 250 gram och som inte flyger snabbare än 19 meter/sekund får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar.
  • Privatbyggda drönare som väger mellan 250 gram och 25 kg eller som flyger snabbare än 19 meter/sekund kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs, industri- eller rekreationsområden.

 

Fler frågor och svar kring övergångsreglerna

Notera att en produkt räknas som utsläppt på marknaden när den för första gången tillhandahålls på EU-marknaden. Med "tillhandahålla" menas att produkten levereras för distribution, förbrukning eller användning på EU-marknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt. Det är endast två kategorier ekonomiska aktörer som får släppa ut produkter på marknaden: tillverkare och importörer.

Ja, en uppgradering av drönare är möjlig under förutsättning att tillverkaren kan visa att den konverterade drönaren överensstämmelse med kraven i förordningen (EU) 2019/945.

Läs mer om tillverkning och försäljning av drönare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!