Utbildning för fjärrpiloter

För att få flyga drönare inom kategorierna öppen, specifik och certifierad behöver du ha ett giltigt behörighetsbevis. För att få beviset behöver du gå en utbildning och få godkänt resultat på ett teoriprov. 

Informationen på den här sidan gäller från den 1 januari 2021

Informationen på den här sidan gäller från och med 1 januari 2021 när de nya reglerna för drönare träder i kraft. Fram till 1 januari 2021 gäller nuvarande regler.

Nuvarande regler för drönare

Nya regler från 1 januari 2021

Tanken bakom de olika utbildningsmöjligheterna grundar sig i hur stor säkerhetsrisk som den planerade flygningen för med sig. Ju högre risken är, desto mer omfattande är kraven på utbildning och att du har ett giltigt behörighetsbevis.

För att få flyga inom dessa kategorier gäller följande bevis:

 • Öppna kategorin = Drönarkort
 • Specifika kategorin = Kompetensbevis
 • Certifierade kategorin = Fjärrpilotcertifikat

Gör gärna vår digitala Drönarguide för att ta reda på om just din flygning tillhör någon av kategorierna öppen, specifik eller certifierad.

Flygningar delas in i tre kategorier

Användning av drönare delas alltså upp i tre olika kategorier utifrån risknivå med flygningen.

Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om respektive kategori.

I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Drönare får inte heller väga mer än 25 kg.

För ett obemannat luftfartyg som flygs inom ett avstånd på 50 meter i sidled från ett artificiellt hinder som är mer än 105 meter högt får den maximala höjden på flygningen höjas upp till 15 meter ovanför hindret, om den som ansvarar för hindret begär det.

Inom den öppna kategorin finns det tre underkategorier för olika typer av flygningar som kräver olika kompetenser: A1, A2 och A3.

 • A1, där flygningar i närheten av människor får förekomma i begränsad omfattning men är reserverade till C0- och C1-drönare.
 • A2, där flygningar måste ske minst 30 meter från människor och är begränsade till C0, C1 och C2- drönare
 • A3, där flygningar ska utföras på ett säkert avstånd i sidled på minst 150 meter från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden och gäller samtliga klasser (C1-C4) av drönare.

Alla flygningar som överskrider begränsningarna i den öppna kategorin innebär en större risk för utomstående, vilket kräver tillstånd och ska genomföras antingen i den specifika kategorin eller certifierade kategorin.

Mer information om kategori specifik

Flygningar med hög risk för utomstående kräver både certifiering och registrering av själva drönaren. Exempel på sådana flygningar är transporter av personer eller flygningar över folksamlingar. 

Flygningar i den certifierade kategorin kräver ett tillstånd från Transportstyrelsen.

Mer information om kategori certifierad

Utbilda dig till fjärrpilot

Som blivande fjärrpilot inom kategorierna A1/A3 och kategori A2 kan man på ett enkelt sätt utbilda sig genom det utbildningsmaterial som du finner nedan. Materialet är pdf-filer som går att ladda ner.

Det kommer kontinuerligt att ske förändringar i utbildningsmaterialets innehåll. Dessa kan vara allt från mindre redaktionella förändringar till omfattande revisioner med anledning av en regelförändring. Det är därför ytterst viktigt att du som blivande fjärrpilot läser den senaste revisionen av utbildningsmaterialet som alltid finns publicerat på den här sidan.

Kategori öppen A1/A3

Transportstyrelsens utbildningsmaterial för kategori öppen A1/A3 (pdf, 4,17 MB)

English: Drones - Educational Material - A1/A3 (4,54 MB)

Kategori öppen A2

Transportstyrelsens utbildningsmaterial för kategori öppen A2 (pdf, 4,54 MB)

English: Drones - Educational Material - A2 (pdf, 4,87 MB)

Checklistor för praktisk självutbildning

Checklista för praktisk självutbildning - fasta vingar (pdf, 206 KB)

Checklista för praktisk självutbildning - multirotor (pdf, 344 KB)

Transportstyrelsen tillhandahåller utbildningsmaterial och prov till fjärrpiloter

Transportstyrelsen erbjuder inte utbildningar utan hänvisar till externa aktörer. Samtliga utbildningar måste vara baserad på Transportstyrelsens utbildningsmaterial.

Kategori Specifik

 • Predefined Risk Assessment (PDRA): Enligt definierade krav i respektive PDRA.
 • Standardscenario: Enligt definierade krav i respektive standardscenario.
 • Operativt tillstånd (auktorisation): Enligt krav som definieras i Specific Operations Risk Assessment (SORA) samt Transportstyrelsen eventuella tilläggskrav.
 • Drifttillstånd för lätta drönare (Light Unmanned Aircraft Operator Certificate eller LUC): Enligt krav som definieras i SORA samt Transportstyrelsen eventuella tilläggskrav.

Kategori Certifierad

När det gäller utbildning inom kategori Certifierad, arbetar den europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) just nu med att ta fram reglerna kring den.

Teoriprov

Kategori öppen A1/A3

Provet för kategori öppen A1/A3 består av 40 flervalsfrågor. Du behöver ha minst ha 75 procent rätt för att få ut ditt drönarkort. Frågorna på provet är fördelade över följande områden:

 • flygsäkerhet
 • luftrumsrestriktioner
 • luftfartsregleringar
 • begränsningar av människans prestationsförmåga
 • operativa förfaranden
 • allmän kunskap om drönare
 • skydd av personlig integritet och personuppgifter
 • försäkringar
 • luftfartsskydd.

Efter godkänt teoriprov utfärdar Transportstyrelsen ett drönarkort som är giltigt i 5 år. Drönarkortet kommer endast att utfärdas digitalt via en kommande e-tjänst.

När du flyger din drönare ska du kunna visa upp ditt drönarkort, antingen genom att logga in på e-tjänsten eller genom att ha en utskriven version med dig.

När drönarkortet börjar att närma sig sitt utgångsdatum, kan du förnya det genom att göra om teoriprovet eller genom att delta vid en repetitionskurs.

Kategori öppen A2

Om du ska göra provet för kategori öppen A2 ska du genomföra samma teoriprov som för öppen kategorin A1/A3 samt ett teoretiskt tilläggsprov om 30 flervalsfrågor. Du behöver klara minst 75 procent på tilläggsprovet för att få ditt drönarkort.

Frågorna på tilläggsprovet är fördelade över följande områden:

 • meteorologi
 • genomförande av drönarflygningar
 • tekniska och operativa åtgärder för att kompensera riskerna på marken.

Utöver teoriprovet ska du skicka in en deklaration till Transportstyrelsen som beskriver att du genomfört en praktisk självutbildning. Syftet med det här är att öka den praktiska kunskapen, eftersom en A2-flygning medför en högre risk. De praktiska övningarna skiljer sig åt beroende på om du ska flyga en drönare med fast vinge eller med rotorer.

Efter godkänt teoriprov inom A1/A3 och A2 och genomförd praktisk självutbildning med tillhörande deklaration utfärdar Transportstyrelsen ett drönarkort som är giltigt i 5 år. Kortet kommer endast utfärdas digitalt via en kommande e-tjänst. När du flyger din drönare ska du kunna visa upp ditt drönarkort, antingen genom att logga in på e-tjänsten eller genom att ha en utskriven version med dig.

När drönarkortet börjar att närma sig sitt utgångsdatum kan du förnya det genom att göra om teoriprovet eller genom att delta vid en repetitionskurs.

Ett drönarkort som utfärdats för flygning inom kategori A2 är även giltigt om piloten vill flyga inom kategori A1/A3.

Prov inom kategori Specifik

För att en operatör ska kunna flyga inom den specifika kategorin krävs det att man använder piloter som har genomfört teoriprov eller praktiska prov eller både och hos en erkänd drönarskola (EDS).

Piloterna utbildar sig enligt en specifik kravbild som beror på vilken typ av flygning som ska bedrivas. Det kan till exempel vara standardscenario eller predefined risk assessment (PDRA).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!