Drönare

Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats.

Andra benämningar på obemannade luftfartyg är till exempel modellflyg, multikopter, UAV (Unmanned Aerial Vehicle), UAS (Unmanned Aircraft System) och RPAS (Remotely Piloted Aircraft System).

När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

Nya regler för drönare börjar gälla den 1 januari 2018

Den 1 januari 2018 börjar Transportstyrelsens nya regler för drönare att gälla. De största skillnaderna är att reglerna då även kommer gälla för dig som flyger privat, samt att tillståndskravet för drönare upp till 7 kilo tas bort.

Läs mer om de nya reglerna.

Råd och regler

I vårt informationsblad "Flyg säkert med din drönare" får du koll på vilka regler som gäller när du ska flyga med din drönare. Dessa råd och regler kan du även läsa här på sidan.

Flyg inom synhåll

När du flyger din drönare ska du alltid kunna se den med dina egna ögon. Det räcker alltså inte att du ser den genom en kamera, kikare, smart telefon eller liknande. Se till att inte flyga på mer än 120 meters höjd eller längre bort från dig än 500 meter. All flygning utom synhåll kräver tillstånd från Transportstyrelsen.

Visa hänsyn

En drönare låter och kan störa andra människor. Flyg där du inte stör någon och tänk på att särskilda regler gäller för att fotografera med din drönare.

Håll avstånd till människor och djur

Se till att ha ett ordentligt avstånd, och flyg aldrig över folkmassor i till exempel parker, på torg, på festivaler och på idrottsevenemang där många människor samlas.

Håll koll på flygplatsernas kontrollzoner

Du behöver tillstånd för att flyga inom en flygplats kontrollzon, som ibland sträcker sig flera mil från flygplatsen. Se alla Sveriges kontrollzoner på drönarkartan som finns på Luftfartsverkets webbplats.

Om du vill ansöka om tillstånd att flyga inom en kontroll­zon kontakta närmsta flygplats inom det område du har tänkt flyga. En drönare som flyger inom kontrollzonen för en flygplats utsätter flyget för stora risker. Flera gånger har flygtrafiken fått stängas av på Sveriges största flygplatser för att drönare flugits inom kontrollzonen.


Bild över kontrollzonen för Bromma flygplats. Klicka på kartan för att komma till Luftfartsverkets drönarkarta.

Restriktionsområden

Det finns restriktionsområden i Sverige över till exempel fängelser, kärnkraftverk, nationalparker och militära områden. För att flyga inom dessa områden gäller särskilda villkor och ofta kan ett särskilt tillstånd krävas. På LFV:s drönarkarta går det att se var restriktionsområdena finns. Under frågor och svar om drönare finns det mer information om restriktionsområden, samt om och när du får flyga där.

Fotografering med drönare

Det är Lantmäteriet som ger tillstånd för publicering och spridning av geografisk information (flygfoto). Läs mer om deras krav och sök tillstånd på Lantmäteriets webbsida om spridningstillstånd.

När behöver du tillstånd?

I de här fallen behöver du söka ett tillstånd för att flyga drönare:

Hos Transportstyrelsen för

  • all flygning utom synhåll (då du inte kan se drönaren med dina egna ögon)
  • flygning för utprovning eller forskning
  • kommersiell flygning
  • flygning på uppdrag och för liknande ändamål, som inte kan betraktas som nöje eller rekreation

Hos närmsta flygplats för

  • flygning inom flygplatsens kontrollzon.

Hos Lantmäteriet för

  • publicering och spridning av geografisk information (flygfoto).

Hos PTS för

  • vissa typer av radiosändare.

Information till återförsäljare av drönare

Du som säljer drönare kan ladda ner Flyg säkert med din drönare och ge till dina kunder.