Luftvärdighetsförnyelse Icke EASA

Så här ansöker du om nationellt Luftvärdighetsbevis eller Flygtillstånd.

Transportstyrelsen skickar inte längre ut en påminnelse innan luftvärdigheten går ut, eller har gått ut på luftfartyget. Det åligger ägaren eller brukaren att försäkra sig om att ett luftfartyg är luftvärdigt före flygning. Den utfärdade luftvärdighetshandlingen gäller i ett år.

En komplett ansökan ska innehålla

  1. Ansökan om nationella miljö- och luftvärdighetshandlingar
  2. Luftvärdighetsdeklaration (från ägare eller brukare)

Här hittar du ifyllnadsinstruktion för luftvärdighetsdeklarationen.

Resultatet av Transportstyrelsens granskning ges normalt inom 30 dagar. Om någon komplettering krävs har vi rätt att ta längre tid på oss att utföra granskningen.

Ansökan om nationell luftvärdighetshandling

En ny blankett, BSL14219 ansökan om nationella miljö- och luftvärdighetshandlingar, är framtagen. Den ersätter blankett L1408 som upphört att gälla.

Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport

Blankett BSL14190  används som Luftvärdighetsdeklaration eller Inspektionsrapport.
Den har ersatt blanketterna Underhållsrapport (UR-A och UR-B), Besiktningsrapport samt Utredningsrapport som upphört  att gälla. 

Luftvärdighetsdeklarationen som förtydligar ägaren eller brukarens luftvärdighetsansvar ska upprättas och bifogas:

• vid ansökan om utfärdande av nationellt luftvärdighetsbevis

• vid ansökan om första utfärdande av nationellt flygtillstånd, samt vid ansökan om utfärdande av nationellt flygtillstånd under övergångsbestämmelser för Experimentklassade luftfartyg (som inte är amatörbyggda luftfartyg eller ultralätta flygplan)

• vid förlängning av nationellt flygtillstånd
(Ägare eller brukare av ett luftfartyg som har ett förlängningsbart flygtillstånd kommer att ha möjlighet att förlänga flygtillståndet själva enligt TSFS 2016:40 10 §.)

• För Amatörbyggda luftfartyg, kontakta EAA Sverige.

• För Ultralätta flygplan, kontakta KSAK Motorflygförbundet.

Inspektionsrapport ska upprättas av besiktningsman vid utfärdande av nationellt flygtillstånd enligt TSFS 2016:40 9 §. (Dessa besiktningsmän finns för närvarande endast i delegerade organisationer.)

Övergångsbestämmelser

Av Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar, TSFS 2016:40, framgår det att följande övergångsbestämmelser ska gälla:

3. För amatörbyggda luftfartyg ska 10 § tillämpas från och med den 1 juli 2020.
Vid tillämpning av 9 § får fram till den 30 juni 2020 en luftvärdighetsdeklaration från ägaren eller brukaren bifogas ansökan om nationellt flygtillstånd istället för en inspektionsrapport.
För amatörbyggda ultralätta flygplan ska dock punkt 4-6 i övergångsbestämmelserna gälla.

4. För ultralätta flygplan som registrerats i det svenska luftfartygsregistret efter år 2008 ska 10 § tillämpas från och med den 1 juli 2016.

5. För ultralätta flygplan som registrerats i det svenska luftfartygsregistret under åren 2005-2008 ska 10 § tillämpas från och med den 1 juli 2017.

6. För ultralätta flygplan som registrerats i det svenska luftfartygsregistret före år 2005 ska 10 § tillämpas från och med den 1 juli 2018.

7. För experimentklassade luftfartyg som inte är amatörbyggda luftfartyg eller ultralätta flygplan får 9 § och 10 § tillämpas från och med den 1 juli 2017.

Vid tillämpning av 9 § får fram till den 30 juni 2020 en luftvärdighetsdeklaration från ägaren eller brukaren bifogas ansökan om nationellt flygtillstånd istället för en inspektionsrapport.

Skicka ansökan till:

arc@transportstyrelsen.se

Det går också bra att skicka handlingar med vanlig post till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 NORRKÖPING
eller till:
EAA Sverige - Om ansökan gäller Amatörbyggda luftfartyg
eller till:
KSAK Motorflygförbundet - Om ansökan gäller Ultralätta flygplan (och Gyroplan)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!