Auktoriserad ELA1 Luftvärdighetsgranskare

Här beskrivs hur du ansöker om att bli godkänd att utföra luftvärdighetsgranskningar på ELA1 luftfartyg som ej används i kommersiell lufttransport och som inte omfattas av punkt M.A.201 i.

Med införandet av ändringsföreskrift 2019/1383 och 2020/270 till 1321/2014 medges inte längre luftvärdighetsgranskning av "Auktoriserad ELA1 luftvärdighetsgranskare" 

Istället har möjligheten att för fristående tekniker söka tillstånd att utföra luftvärdighetsgranskning i samband med att denne gör 100h/årlig tillsyn. (enligt ML.A.901(b)(4))

Information om hur ni som fristående tekniker kan ansöka om tillstånd att utföra luftvärdighetsgranskning är under uppbyggnad.

 

Ansökan

Under uppbyggnad

Avgift

Fast pris för handläggning och tillträde på plats upp till 14 tim. Tid överstigande 14 tim debiteras timkostnad enligt gällande avgiftsföreskrift.

Regelverket, checklistor och mallar

Checklistor, CCL, för kunskapskrav och utförande finns på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet. Där finns även andra mallar och checklistor som är bra att använda. 

Ansökan skickas till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 NORRKÖPING

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!