Ändra befattningshavare

Så här ansöker du om ny befattningshavare i CAMO tillstånd enligt Del M kapitel G.

En komplett ansökan ska innehålla:

1. Blankett EASA Form 2 med uppgifter om vad ändringen avser.

2. Blankett EASA Form 4 med uppgifter om befattningshavare, till exempel:

  • verksamhetsansvarig (AM)
  • luftvärdighetsansvarig chef (NPCA/CAM)
  • luftvärdighetsgranskare (ARS)
  • kvalitetschef (CMM/QM)

En Form 4 per person, där alla nuvarande åtaganden och erfarenheter ska finnas beskrivna.

3. Ansökan om revision av CAME samt de sidor som ska ändras.

Checklistor och manualexempel

Checklista, CCL, för vad som ska ingå i manualen finns för CAME på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet.

Ansökan skickas:

via e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se
eller:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen

601 73 NORRKÖPING

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!