Känd leverantör varor/förnödenheter

Ett företag som levererar varor till flygplatser eller förnödenheter för användning ombord till flygföretag och cateringföretag kan vara känd leverantör. Att vara känd leverantör innebär att företaget uppfyller vissa säkerhetsåtgärder avseende leveranser och transporter, vilket medför ett förenklat förfarande vid ankomst till flygplatsen eller annan mottagare.

Kraven för känd leverantör återfinns i förordning (EG) nr 300/2008 och tillhörande tillämpningsbestämmelser dvs. gemensamma bestämmelser inom EU.

En känd leverantör kan utses av en säkerhetsgodkänd flygplats, säkerhetsgodkänt catering- eller flygföretag.

Har du frågor kontakta flygplatsen, catering- eller flygföretaget som är er kund eller är du välkommen att kontakta oss här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!