Rådgivande material

Enligt EU-förordningskraven finns ett krav att kända avsändare ska ha ett säkerhetsprogram. Säkerhetsprogrammet ska beskriva hur kraven uppfylls i respektive verksamhet vad gäller hanteringen av identifierbar flygfrakt.

Programmet ska granskas i samband med validering inför ett nytt godkännande. Transportstyrelsen har därför tagit fram ett modellprogram som kan användas som hjälp och stöd när säkerhetsprogrammet ska utformas. För de som redan har ett godkännande ska ett säkerhetsprogram finnas när det är dags för en validering inför ett förnyat godkännande.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!