Rådgivande material

Enligt EU-förordningskraven finns ett krav att kända avsändare ska ha ett säkerhetsprogram. Säkerhetsprogrammet ska beskriva hur kraven uppfylls i respektive verksamhet vad gäller hanteringen av identifierbar flygfrakt.

Programmet ska granskas i samband med processen inför ett nytt godkännande. Transportstyrelsen har därför tagit fram ett modellprogram som kan användas som hjälp och stöd när säkerhetsprogrammet ska utformas. 

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!