Ansökan om godkännande

En känd avsändare måste vara godkänd av Transportstyrelsen senast den 29 april 2013.

Följ dessa punkter för att ansöka om ett godkännande:

  1. Läs igenom dokumentet "Rådgivande material känd avsändare". http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartsskydd-security/Kand-avsandare-flygfrakt/Radgivande-material/
  2. Kontakta en certifierad validerare. En lista över dessa finns på sidan:
    http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartsskydd-security/Certifierade-validerare/
  3. Efter genomförd validering med godkänt resultat skickar valideraren in en rapport till Transportstyrelsen.
  4. Transportstyrelsen granskar den inskickade rapporten och fattar därefter beslut om ett godkännande.
  5. Ett beslut skickas till den kända avsändaren.

Transportstyrelsen kan tillhandahålla ett översiktligt utbildningsmaterial för den verksamhetsutövare som önskar genomföra utbildning i egen regi. Den som önskar ta del av detta kan kontakta:

Carola Sander Stigell
Tfn: 010-495 40 52
carola.sanderstigell@transportstyrelsen.se

Henning Jönsson 
Tfn: 010-495 37 33
henning.jonsson@transportstyrelsen.se

Lena Enstedt
Tfn: 010-495 37 31
lena.enstedt@transportstyrelsen.se

Niklas Athley
Tfn: 010-495 33 08
niklas.athley@transportstyrelsen.se

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!