Känd avsändare flygfrakt

Känd avsändarkonceptet bygger på att den kända avsändaren vidtar vissa säkerhetsåtgärder vid hantering av frakt/post som ska transporteras med flyg, vilket gör att frakten sedan kan hanteras enligt ett för­enklat förfarande av den som ombesörjer flygfrakten.

Kraven för känd avsändare återfinns i förordning (EG) nr 300/2008 och tillhörande tillämpningsbestämmelser.

Det är ett helt frivilligt att bli känd avsändare, frakt kan även hanteras från ett företag som inte är känd avsändare, men då måste den säkerhetskontrolleras innan den lastas ombord på ett luftfartyg.

Ett företag som vill ha status som känd avsändare måste ha ett godkännande som utfärdas av Transportstyrelsen.

Har du frågor kontakta er speditör/fraktagent eller också är du välkommen att kontakta oss här.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!