Känd avsändare flygfrakt

Känd avsändarkonceptet bygger på att den kända avsändaren vidtar vissa säkerhetsåtgärder vid hantering av frakt/post som ska transporteras med flyg, vilket gör att frakten sedan kan hanteras enligt ett för­enklat förfarande av den som ombesörjer flygfrakten.

Kraven för känd avsändare återfinns i förordning (EG) nr 300/2008 och tillhörande tillämpningsbestämmelser.

Det är ett helt frivilligt att bli känd avsändare, frakt kan även hanteras från ett företag som inte är känd avsändare, men då måste den säkerhetskontrolleras innan den lastas ombord på ett luftfartyg.

Ett företag som vill ha status som känd avsändare måste ha ett godkännande som utfärdas av Transportstyrelsen.

Har ni frågor kontakta er speditör/fraktagent eller någon av följande personer på Transport­styrelsen:
 

Carola Sander Stigell
Tfn: 010-495 40 52
carola.sanderstigell@transportstyrelsen.se

Henning Jönsson 
Tfn: 010-495 37 33
henning.jonsson@transportstyrelsen.se

Lena Enstedt
Tfn: 010-495 37 31
lena.enstedt@transportstyrelsen.se

Niklas Athley
Tfn: 010-495 33 08
niklas.athley@transportstyrelsen.se

Sandra Jansson Palm
Tfn: 010-495 59 45
sandra.janssonpalm@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!