Certifierade validerare

En validerare som ska validera kända avsändare, kända leverantörer eller flygföretags fraktverksamhet i tredje land (ACC3) ska vara certifierad av Transportstyrelsen.

Kraven för att bli certifierad som validerare finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd.

Har du några frågor om validering av kända avsändare eller ACC3 kontakta:

Carola Sander Stigell
Tfn: 010-495 40 52
carola.sanderstigell@transportstyrelsen.se

Henning Jönsson
Tfn: 010-495 37 33
henning.jonsson@transportstyrelsen.se

Lena Enstedt
Tfn: 010-495 37 31
lena.enstedt@transportstyrelsen.se

Niklas Athley
Tfn: 010-495 33 08
niklas.athley@transportstyrelsen.se

Har du några frågor om validering av kända leverantörer kontakta:

Karin Melin
Tfn: 010-495 37 23
karin.melin@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!