Certifierade validerare

En validerare som ska validera kända leverantörer eller flygföretags fraktverksamhet i tredje land (ACC3) ska vara certifierad av Transportstyrelsen.

Kraven för att bli certifierad som validerare finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd.

Har du några frågor om validering är du välkommen att kontakta oss här.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!