Certifierade instruktörer luftfartsskydd

Här hittar du information om instruktörer som utbildar säkerhetspersonal, hundförare och sprängämneshundar.

Instruktörer som utbildar säkerhetspersonal inom nedanstående områden måste vara certifierade av Transportstyrelsen.

Säkerhetspersonal som utför:

  • säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage och lastrumsbagage
  • säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål
  • säkerhetskontroll av frakt
  • säkerhetskontroll av flygföretagens post och materiel, förnödenheter för användning ombord och förnödenheter till flygplatsen
  • inspektion av fordon
  • tillträdeskontroll, övervakning och patrullering

Har du frågor kan du kontakta:

Mikael Stubbe
Inspektör Luftfartsskydd
Tfn: 010-495 40 30
mikael.stubbe@transportstyrelsen.se

Karin Melin
Inspektör Luftfartsskydd
Tfn: 010-495 37 23
karin.melin@transportstyrelsen.se

Instruktörer som utbildar hundförare och sprängämnessökande hundar (Explosive Detection Dog, EDD) för verksamhet inom luftfartsskyddet måste vara certifierade av Transportstyrelsen.

Detta framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd.

Har du frågor kan du kontakta:

Niklas Athley
Inspektör Luftfartsskydd
Tfn: 010-495 33 08
niklas.athley@transportstyrelsen.se

Sandra Jansson Palm
Inspektör Luftfartsskydd
Tfn: 010-495 59 45
sandra.janssonpalm@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!