Att tänka på vid flygresor med anledning av covid 19-pandemin

Spridningen av coronaviruset har haft stor påverkan på luftfarten. I vissa delar av världen har flygtrafiken helt eller delvis stått stilla på grund av nationella restriktioner. Eftersom luftfart är ett internationellt transportslag måste aktörerna inom flygbranschen förhålla sig till regler, riktlinjer och rekommendationer från ett stort antal länder och internationella organisationer.

För att flygtrafiken ska kunna komma igång igen och för att möjliggöra trafik mellan olika destinationer så har internationella organisationer inom branschen utvecklat vägledningar och rekommendationer. Även enskilda flygbolag och flygoperatörer har infört operationella åtgärder. Dessa insatser syftar till att förhindra spridning av viruset och är en förutsättning för att flygtrafiken ska kunna återupptas. Insatserna kan ibland skilja sig mot de rekommendationer som finns i Sverige, exempelvis gällande munskydd.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för hälso- och smittskyddsfrågor

Transportstyrelsen tar inte fram några regler, råd eller rekommendationer för luftfarten med anledning av covid-19-pandemin utan i Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har mandat i hälso- och smittskyddsfrågor. Den svenska hälsolagstiftningen omfattar både boende i landet och besökare. Transportstyrelsen hänvisar till Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för Covid-19 samt regeringens råd och rekommendationer för inrikes och utrikes resor.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller när du reser

Det är viktigt att alla som reser håller sig uppdaterade om och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda sig själva och andra. Det är även viktigt att varje enskild resenär informerar sig om vad som gäller för en specifik resa och är medveten om att de åtgärder som vidtas kan skilja sig åt beroende på destination, var man reser ifrån och vem som ansvarar för resan. Då åtgärderna kan skilja sig åt mellan olika länder och olika flygbolag är det viktigt att varje resenär håller sig informerad om vad som gäller för sin specifika resa, se information hos aktuellt flygbolag eller flygplats. Kom ihåg att även kontrollera vad som gäller på resmålet då regler och rekommendationer kan skilja sig åt mycket för olika resmål. Det är också viktigt att man håller sig informerad om UD:s reserekommendationer och att man kontrollerar av- och ombokningsregler samt försäkringsskydd.

Följ de regler och rekommendationer som gäller på flygplatsen, på flygplanet och dit du reser

Det är väldigt viktigt att man följer de regler, råd och rekommendationer som finns på flygplatsen, ombord på flygplanet samt på den destination som man reser till. Om man inte följer dessa riskerar man att bli nekad ombordstigning, att bryta mot flygbolagets säkerhetsregler eller att inte komma in i destinationslandet.

Även resan till och från flygplatsen kan vara starkt påverkad av den pågående pandemin så tänk på att kontrollera tidtabellen och även de förhållningsregler som finns hos den transportör som du ska resa med.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!