Flyg helikopter med tillstånd när du åker heliskidåkning

När man åker heliskidåkning/heliskiing blir man man uppflugen på en bergstopp för att sedan ta sig ner med skidor. Om du ska anlita en helikopter för heliskidåkning, var för din egen och dina medpassagerares skull säker på att den du köper tjänsten av har tillstånd för flygningen. Företag med tillstånd hittar du på transportstyrelsen.se.

Dessa tillstånd krävs

Att transportera människor eller gods med helikopter mot betalning kräver
tillståndet AOC (Air Operator Certifikat) och en operativ licens. Att ett företag
har en operativ licens innebär att de har tillräckligt god ekonomi för att kunna
driva en säker verksamhet och att de har rätt försäkringar.

Det här säkerställer ett företag med tillstånd

Att anlita ett företag som innehar ett AOC-tillstånd innebär bland annat att företaget har utsedda ledningspersoner som är godkända eller accepterade av Transportstyrelsen. Ett företag med tillstånd arbetar systematiskt med att identifiera faror i verksamheten och minska eventuella risker så mycket som möjligt.

Företag med tillstånd flyger enligt regler för passagerares säkerhet och varje typ av flygning är noggrant beskriven i en standardiserad rutin. Det finns en genomförd riskanalys för varje del av flygningen och för eventuella risker har företaget genomfört åtgärder för att minska riskerna till lägsta möjliga nivå.

Piloterna har rätt utbildning och erfarenhet för den aktuella flygningen och de har också medicinsk behörighet. Piloterna tränar årligen på flygningar, de genomför kontrollflygningar och helikoptrarna underhålls enligt regler för kommersiell trafik.

Här kan du se om ett företag har tillstånd

Transportstyrelsen är den myndighet som utfärdar tillstånd och utför tillsyn. I en lista med de företag som har tillstånd kan du söka på vilka som har AOC-tillstånd.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!