Överflygning

Ansökan om tillstånd för överflygningsrättigheter i regelbunden luftfart ska inges till Transportstyrelsen i de fall då lufttrafikföretaget som vill flyga över svenskt territorium inte är licensierat inom gemenskapen och vars hemmastat inte tillträtt transitöverenskommelsen (International Air Services Transit Agreement) och där överflygningsrätten inte heller ges i tillämpligt luftfartsavtal.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!