Ansökan om charter- och serieflygning

En ansökan om enstaka flygningar (adhoc-flygning) ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 48 timmar innan flygningen ska påbörjas. Lördagar, söndagar och svenska helgdagar räknas inte in i dessa 48 timmar.  

En ansökan om en serieflygning ska ha kommit in till Transport-styrelsen senast 14 dagar innan flygningen ska påbörjas. 

En ansökan om tillstånd för charter ska vara på något av de skandinaviska språken eller på engelska och innehålla följande uppgifter:

  • Lufttrafikföretagets namn, postadress, telefon och e-postadress
  • Luftfartygstyper som ska användas
  • Dagar och tider för önskad flygning
  • Beskrivning av de flyglinjer som ska trafikeras, inklusive uppgift om lufttransporter på eventuella delsträckor
  • Flygnummer
  • Lufttrafikföretag som inte har operativ licens (OL) enligt förordning (EG) nr 1008/2008 ska även bifoga bevis på försäkring som motsvarar kraven i förordning (EG) nr 785/2004
  • Lufttrafikföretag som inte har drifttillstånd (AOC) enligt förordning (EU) nr 965/2012 ska även uppge nationalitets- och registreringsbeteckningar för de luftfartyg som ska användas
  • Om verksamheten helt eller delvis ska bedrivas genom wet lease
  • Chartrarens namn och adress
  • Vid serieflygning ska även kopia av kontrakt mellan chartrare och lufttrafikföretag bifogas ansökan

Klicka här för ansökan

Ansökan skickas till:

E-post: trafiktillstand@transportstyrelsen.se 

 

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!