Flygoperativ information

Transportstyrelsen publicerar här information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

Som operatör ska du löpande hålla dig och din organisation uppdaterad när det sker förändringar i regelverk och förordningar. Genom ditt säkerhetsledningssystem ska du utvärdera all information och om den bedöms relevant för den aktuella verksamheten ska den inkluderas i ledningsprocessen, där riskanalys med eventuella mitigeringar genomförs. Hantering av interna och externa förändringar och information till berörd personal ska också omhändertas.

Ref. Kommissionens Förordning (EU) nr 965/2012, ORO.GEN.110, ORO.GEN.130 och ORO.GEN.200.

43 meddelanden

Data link services for the single European sky

COMMISSION REGULATION (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Publicerades 2019-11-15

ICAO inbjudan EDTO

ICAO bjuder in till en 5 dagars workshop 23-27 mars 2020 om EDTO

Publicerades 2019-11-11

Fastställd agenda, flygoperativt seminarium 20-21 november 2019

Agendan för Transportstyrelsens flygoperativa seminarium är fastställd.

Publicerades 2019-11-08

ICAO gör en översyn av NOTAM-systemet

ICAO håller på med en översyn av NOTAM-systemet för att kunna möta framtidens behov av information till olika aktörer inom luftfarten.

Publicerades 2019-10-18

Notifiering vid positioneringsflygning

Transportstyrelsen har, som tidigare meddelats, publicerat en ny föreskrift TSFS 2019:100 och till denna också en blankett att använda vid notifiering av positioneringsflygning att sända in till Transportstyrelsen. Du hittar den under E-tjänster och Blanketter.

Publicerades 2019-10-01

Rockwell Collins Pro Line 4 and Pro Line 21 FMS

EASA har publicerat ett dokument om handhavande av Rockwell Collins Pro Line 4 och Pro Line 21 FMS

Publicerades 2019-06-12

Adherence to Filed Flight Plans in European Airspace

The European Union Aviation Safety Agency (EASA) would like to inform European Aircraft Operators and Air Traffic Service providers on the importance of adhering to filed flight plans in the European airspace.

Publicerades 2019-06-12

EASA SIB 2019-05, Reduced Availability of Localizer Performance with Vertical Guidance Procedures

EASA har publicerat en SIB som berör Collins GPS receiver GPS-4000S

Publicerades 2019-03-13

EASA Emergency Airworthiness Directive, AD 2019-0051-E

EASA har idag publicerat en EAD (Emergency Airworthiness Directive) som belägger Boeing 737-8 och 737-9 med flygförbud från idag, den 12 mars 2019, klockan 19.00 UTC.

Publicerades 2019-03-12

EASA SIB 2019-04, Avoiding Obstacles Lighted with Light-Emitting Diode Obstacle Lights whilst Operating with Night Vision Goggles

EASA har publicerat en Safety Information Bulletin som innehåller rekommendationer vid operationer med NVG, Night Vision Goggles.

Publicerades 2019-03-01

Till toppen