Flygoperativ information

Transportstyrelsen publicerar här information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

Som operatör ska du löpande hålla dig och din organisation uppdaterad när det sker förändringar i regelverk och förordningar. Genom ditt säkerhetsledningssystem ska du utvärdera all information och om den bedöms relevant för den aktuella verksamheten ska den inkluderas i ledningsprocessen, där riskanalys med eventuella mitigeringar genomförs. Hantering av interna och externa förändringar och information till berörd personal ska också omhändertas.

Ref. Kommissionens Förordning (EU) nr 965/2012, ORO.GEN.110, ORO.GEN.130 och ORO.GEN.200.

48 meddelanden

Rockwell Collins Pro Line 4 and Pro Line 21 FMS

EASA har publicerat ett dokument om handhavande av Rockwell Collins Pro Line 4 och Pro Line 21 FMS

Publicerades 2019-06-12

Adherence to Filed Flight Plans in European Airspace

The European Union Aviation Safety Agency (EASA) would like to inform European Aircraft Operators and Air Traffic Service providers on the importance of adhering to filed flight plans in the European airspace.

Publicerades 2019-06-12

EASA SIB 2019-05, Reduced Availability of Localizer Performance with Vertical Guidance Procedures

EASA har publicerat en SIB som berör Collins GPS receiver GPS-4000S

Publicerades 2019-03-13

EASA Emergency Airworthiness Directive, AD 2019-0051-E

EASA har idag publicerat en EAD (Emergency Airworthiness Directive) som belägger Boeing 737-8 och 737-9 med flygförbud från idag, den 12 mars 2019, klockan 19.00 UTC.

Publicerades 2019-03-12

EASA SIB 2019-04, Avoiding Obstacles Lighted with Light-Emitting Diode Obstacle Lights whilst Operating with Night Vision Goggles

EASA har publicerat en Safety Information Bulletin som innehåller rekommendationer vid operationer med NVG, Night Vision Goggles.

Publicerades 2019-03-01

Collins Aerospace - Crew Oxygen System - Full Face Mask/Smoke Goggle Visibility

FAA har publicerat en Special Airworthiness Information Bulletin som innehåller rekommendationer om översyn av Full Face Masker tillverkade av Collins Aerospace.

Publicerades 2019-02-28

EASA SIB 2019-01R1, GPS Week Rollover

EASA har publicerat en SIB gällande GPS Week Rollover som sker 2019-04-06 23:59:42 UTC.

Publicerades 2019-02-21

EASA SIB 2019-02, Explosive Door Opening on Parked Aeroplanes

EASA har publicerat en SIB om risken för plötsligt och explosivt öppnande av dörrar på parkerade flygplan.

SIBen berör flygoperatörer, flygplatsoperatörer, godkända utbildningsorganisationer (ATO's), underhållsorganisationer och organisationer för fortsatt luftvärdighet (CAMO's).

Publicerades 2019-02-12

Försöksperiod av ASEPS med SB ADS-B

ICAO NAT-kontor informerar om uppstart av försöksperiod av ASEPS (Advanced Surveillance-Enhanced Procedural Separation) med SB ADS-B (Space-Based Automatic Dependent Surveillance - Broadcast). Berörda områden är Shanwick, Gander och Santa Maria Oceanic Areas.

Publicerades 2019-01-07

EASA SIB 2018-19, FlySmart+ Applications for iPad - Change of Runway Entry Not Taken Into Account in Take-Off Computation

EASA har publicerat en SIB om risker vid användning av FlySmart+ vid banbyte och förkortning av bana (intersection t/o).

Publicerades 2018-10-23

Till toppen