Utfärdad dispens gällande PBN för vissa piloter

2018-09-07

Dispens från kravet att inneha PBN-privilegiet kopplat till sin IR för att få flyga RNAV 1 och RNAV 5.

Dispens är giltig för samtliga svenska certifikatinnehavare som:

  • Har ett giltigt CPL/MPL/ATPL certifikat utfärdat av Transportstyrelsen
  • Har en giltig IR behörighet
  • Flyger för en CAT- eller NCC-operatör på luftfartyg som luftvärdighetsmässigt saknar möjlighet att genomföra PBN-inflygning utan är begränsade till att flyga i enlighet med RNAV5 (B-RNAV) och RNAV1 (P-RNAV)
  • Flyger för en operatör som saknar tillgång till en FSTD av motsvarande typ som är kapabel att genomföra PBN-inflygning

(Notera att samtliga ovanstående krav måste vara uppfyllda).

Dispensen gäller fram till och med 24 augusti 2020.

Dispensen

Dispensen är direkt tillämpbart för dessa piloter. De behöver inte ansöka om detta. Däremot är det bra om de har med sig dispensen för att kunna visa upp vid en eventuell SAFA-kontroll.

Transportstyrelsens enhetliga tillämpning vad gäller undantag från bestämmelserna i förordning (EU) nr 1178/2011 (pdf, 99,2 kB)

Exemption from requirements in Regulation (EU) No 1178/2011 (pdf, 38,7 kB)

Till toppen