Uppdaterade procedurer gällande PBN

2017-12-14

Vid kontroll (PC) av PBN-behörighet krävs att man skickar in PBN-deklarationen (BSL 14254) tillsammans med blanketten för kontrollen. Vi har nu uppdaterat blanketten för kombinerad OPC/PC (bsl14318) att innehålla en ruta för PBN-kontroll. I och med detta kan man även använda denna blankett vid prövningen och man behöver alltså inte skicka in den fullständiga blanketten (L1648). Notera dock att man fortsatt behöver skicka in PBN-deklarationen tillsammans med OPC/PC-blanketten.

Vi har även uppdaterat proceduren gällande dokumentation av PBN-kontrollen. Nu finns ett intyg publicerat (BSL 14317) som kan användas då man genomför prövning av pilot som arbetar hos en operatör med godkänt, elektroniskt, loggbokssystem.

Vid frågor kring ovan eller något annat gällande flygutbildning, ta kontakt med: flygutbildning@transportstyrelsen.se

Till toppen