Möjlighet att påverka FSTD-regelimplementering

Möjlighet att lämna information till EASA angående nya regler om FSTD

EASA önskar få information från berörda intressenter för att bättre kunna göra en konsekvensanalys av de föreslagna regelförändringarna för FSTD.

Förutom att de önskar svar från berörda luftfartsmyndigheter vill de även ha in synpunkter från:

  • ATO
  • AOC
  • FSTD-operatörer
  • Tillverkare av luftfartyg
  • Tillverkare av FSTD
  • Piloter

Om du representerar någon av ovanstående är du mer än välkommen att skicka in dina synpunkter till EASA.

Se denna fil för mer information om vad du kan besvara samt hur man svarar.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!