Information om elektroniska loggböcker

Användning av elektroniska loggböcker accepteras förutsatt att de har skrivits ut, signerats och daterats.

En pilot eller elev ska, enligt FCL.045, på begäran av en auktoriserad företrädare för en behörig myndighet uppvisa sina flygtidsnoteringar för granskning utan otillbörligt dröjsmål.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!