Notex 4 2020

Transportstyrelsen vill göra alla kontrollanter uppmärksamma på lite information gällande PBN och de undantag som finns som en direkt följd av Corona-pandemin.

PBN

 • Från och med den 25 augusti 2020 krävs inte längre något separat intyg eller någon text i en flygdagbok för att styrka PBN, det räcker att det står IR certifikatet. För de som nyttjat undantaget nedan, skall kunna styrka det genom sin anmälan till Transportstyrelsen.
 • Pga. den rådande Corona-pandemin finns det möjlighet att anmäla ett 8 månaders undantag från kravet den 25 augusti 2020. Mer information angående detta ligger på Transportstyrelsens hemsida, se utdrag nedan:


  XV. Förlängd övergångsperiod fram till den 25 april 2021 när det gäller att uppfylla kraven rörande införande av prestandabaserad navigering. Som för alla andra undantag, pga. SARS-CoV-2 (Corona), beviljas detta endast om du, på grund av allmänna resebegränsningar reseförbud eller karantänsregler/rekommendationer, (bl.a. Regeringens eller Folkhälsomyndighetens direktiv) inte har möjlighet att:

  • Genomgå en kurs med teoriutbildning inklusive PBN i enligt med FCL.615 i bilaga I (Del-FCL)
  • Genomföra den flygutbildning inklusive PBN i enlighet med FCL.615 i bilaga I (Del-FCL)
  • Genomföra flygprov i enlighet med tillägg 7 till bilaga I (Del-FCL) eller ett flygprov eller en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till bilaga I (Del-FCL)

  Kompenserande åtgärder: Ej tillämpligt


  Genomförande:
  Det åligger certifikatinnehavaren att anmäla undantaget till Transportstyrelsen

 • Vi vill passa på att påminna om att det genom KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/359 av den 4 mars 2020 finns möjlighet att genomföra ett IR prov eller kompetenskontroll utan att en PBN inflygning ingår. Se nedan text ur regelverket och tillägg 9.
 • För att fastställa och upprätthålla PBN-befogenheter ska en inflygning vara en RNP APCH. Om en RNP APCH inte är praktiskt genomförbar ska den utföras i ett på lämpligt sätt utrustat utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD).
 • Med avvikelse från punkten ovan ska RNP APCH inte ingå i PBN-befogenheterna för piloten när en RNP APCH- övning inte ingår i kompetenskontrollen för förlängning av PBN-befogenheterna. Begränsningen ska avlägsnas om piloten har utfört en kompetenskontroll i vilken en RNP ARCH-övning ingår.
 • Detta betyder i klartext att: Den sökande skall alltid ha en ”initial PBN” och därefter kan RNP APCH (approach) uteslutas om det ej är genomförbart i den simulator eller luftfartyg som provet eller kompetenskontrollen genomförs. Om detta sker får den sökande inte genomföra RNP APCH på den klassen eller typen där provet eller kompetenskontrollen genomfördes.
 • Nedan ser ni ett utdrag ur blanketten och om ni genomför ett prov utan PBN skall de två undre raderna säkerställas och kryssas i, dessa kommer att tas bort den 25 april 2021 när den ovan nämnda förlängda övergångsperioden avslutas.

  Utdrag ur blanketten som visar att de två undre raderna ska kryssas i om man genomför ett prov utan PBN

Möjlighet att förlänga en behörighet, certifikat m.m.

Möjligheten att nyttja en förlängd behörighet eller certifikat som en direkt följd av Corona-pandemin upphör den 17 november 2020. Med detta menas att man inte får nyttja befogenheter baserade på de generella Corona-undantagen efter den 17 november. (Hänsyn taget till förlängd övergångsperiod för PBN).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!