Överföring av brittiskt kabinbesättningsintyg

Det går inte längre att överföra ett brittiskt utfärdat kabinbesättningsintyg till ett giltigt inom EU, då övergångsperioden mellan EU och UK upphörde att gälla den 31 December 2020.

Detta innebär att ett kabinbesättningsintyg utfärdat av UK från och med den 1 januari 2021 behandlas som ett utfärdande av tredje land (land utanför EU), såvida inte en ansökan om överföring gjordes senast 31 december 2020.

I kommissionens förordning (EU) 1178/2011 finns det inga regler som omhändertar validering/överföring av tredje land för kabinbesättningsintyg. Detta innebära att en innehavare av brittiskt kabinbesättningsintyg som ej överförts innan 31 december 2020 måste genomgå en grundläggande utbildning och dess examination för att kunna ansöka om ett kabinbesättningsintyg giltigt inom EU.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!