Kabinbesättningsintyg (CCA)

Om du vill arbeta som kabinbesättningsmedlem i kommersiell trafik med luftfartyg ska du ansöka om ett kabinbesättningsintyg, ett så kallat "Cabin Crew Attestation".

Kabinbesättningsintyg får endast utfärdas till sökande som har godkänts på prov efter genomgången grundutbildning i enlighet med Del CC.

Mer information om hur du blir kabinbesättningsmedlem

Förteckning över vilka organisationer som är godkända att utfärda kabinbesättningsintyg i Sverige

Giltighetstid

Kabinbesättningsintyget har obegränsad giltighetstid och är endast giltig tillsammans med en medicinsk rapport. Kabinbesättningsintyget förblir gällande, såvida det inte har upphävts tillfälligt, återkallats eller om innehavaren inte har utövat sina befogenheter på minst en luftfartygstyp under de 60 föregående månaderna.

En kabinbesättningsmedlem som inte har tjänstgjort i kommersiell trafik med flygplan på mer än fem år, ska genomgå grundutbildning och examination enligt Del CC.

Förvaring och uppvisande

Från och med den 8 april 2015 ska varje kabinbesättningsmedlem förvara och på begäran kunna visa upp följande:

  • kabinbesättningsintyget
  • listan över den aktuella typen eller varianten av luftfartyg
  • utbildnings- och kontrolldokumentation för den aktuella typen eller varianten av luftfartyg.

Även operatören kan förvara ovanstående och göra den tillgänglig på behörig myndighets eller innehavarens begäran.

Kontakta oss om du har frågor

Anneli Eklöf
E-post: anneli.eklof@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Per Davidsson
E-post: per.davidsson@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!