Kabinpersonal

Här har vi samlat information till dig som är eller vill arbeta som kabinbesättningsmedlem, som till exempel flygvärdinna, flygvärd, steward eller annan kabinpersonal.

Från den 1 januari 2021 är det inte längre möjligt att överföra ett brittiskt kabinbesättningsintyg

Det går inte längre att överföra ett brittiskt utfärdat kabinbesättningsintyg till ett intyg giltigt inom EU, då övergångsperioden mellan EU och UK upphörde att gälla den 31 December 2020.

Från den 1 januari 2021 behandlas alla certifikat och däribland även kabinbesättningsintyg utfärdat av UK som utfärdande av tredje land (land utanför EU).

 I kommissionens förordning (EU) 1178/2011 finns det inga regler som omhändertar validering/överföring av tredje land för kabinbesättningsintyg. Detta innebära att en innehavare av brittiskt kabinbesättningsintyg som ej överförts innan 31 december 2020 måste genomgå en grundläggande utbildning och dess examination för att kunna ansöka om ett kabinbesättningsintyg giltigt inom EU.

Bli kabinbesättningsmedlem

Här har vi samlat det du behöver veta kring vad som krävs för att bli kabinbesättningsmedlem.

Bli kabinbesättningsmedlem

Kabinbesättningsintyg – Cabin Crew Attestation (CCA)

För att arbeta som kabinbesättningsmedlem i kommersiell luftfart i EU så behöver du inneha ett kabinbesättningsintyg (CCA)

Kabinbesättningsintyg (CCA)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!