Information om undantag från EU-förordningen 1178/2011

Nationell utbildning till bogsering av segelflygplan

Publiceringen av Del-DTO och allmänna råd som skulle träda i kraft den 8 april 2018 har blivit försenad. Detta innebär att utbildning till bogsering av segelflygplan för en innehavare med certifikat för flygplan som efter den 8 april 2018 ska ske enligt FCL 805 b) i bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011 inte kan utföras inom ett DTO (Declared Training Organisation) som planerat. Transportstyrelsen har begärt ett undantag från EU-förordningen vilket innebär att Svenska Segelflygförbundet får fortsätta med den nationella utbildningen beträffande bogsering av segelflygplan till och med den 31 december 2018, enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:14) om certifikat, flygskolor och lärarutbildning för segelflygarcertifikat.
Efter avslutad utbildning ska ansökan skickas in till Transportstyrelsen så att behörigheten konverteras över till FCL-behörighet. För att få utöva befogenheterna för behörigheten för bogsering av segelflygplan ska kraven i FCL.805 c) uppfyllas.

Detta innebär att piloter med certifikat för flygplan kommer att fortsätta utbildas till bogsering av segelflygplan enligt nationella regler till och med den 31 december 2018.

Regler för registrerade flygskolor (RF) och utbildning i återhämtning och turbulenser samt förebyggande av dessa (UPRT)

På grund av förseningen av Del-DTO så har Transportstyrelsen begärt undantag från EU-förordningen på så sätt att registrerade flygskolor (RF) ska få fortsätta sin verksamhet till och med 7 april 2019.

Detta innebär att utbildning till PPL och LAPL med tillhörande behörigheter kan fortsätta att ske inom en RF till och med 7 april 2019 och att RF inte behöver uppfylla bestämmelserna i bilaga ORA och ARA.

Eftersom bestämmelserna för utbildning i återhämtning och turbulenser samt förebyggande av dessa (UPRT) inte har kommit ut ännu så har Transportstyrelsen begärt undantag så att reglerna om UPRT inte ska börja tillämpas förrän 8 april 2019.

Detta innebär att kurserna när det gäller CPL, MPL och flerpilotsflygplan inte behöver innehålla teori- och flygutbildning i UPRT förrän 8 april 2019.

Nationella regler för flygcertifikat och utbildningsorganisationer för segelflyg och ballong tom 7 april 2020

Transportstyrelsen har begärt undantag från EU-förordningen att inte tillämpa förordningen när det gäller bestämmelserna om flygcertifikat för segelflygplan och ballonger och utbildningsorganisationer som tillhandahåller utbildning för dessa förrän 8 april 2020.

Detta innebär att reglerna fortsätter att vara nationella när det gäller flygcertifikat och utbildningar för segelflyg och ballonger.

För ytterligare information eller frågor är ni välkomna att kontakta:
Marie Fahlstedt. sakkunnig
e-post: marie.fahlstedt@transportstyrelsen.se
telefon: 010-495 3690

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!