Frågor och svar inom området certifikat och utbildning

Här har vi samlat frågor och svar inom området certifikat och utbildning.

Kontrollanter

Flerpilotsystem kompetenskontroll eller flygprov

Senast vid final approach fix ska autopiloten kopplas ur och flygningen ska ske manuellt.

Senast vid final approach fix ska autopilot och flight director kopplas ur och flygningen ska ske manuellt.

Nej, det ska genomföras i luftfartyget.

Ja, det förväntas av kontrollanten vid förlängning och förnyelse under förutsättning att behörigheten står i certifikatet (Se EDD).

Instruktörer

Flygutbildning - teoretisk

Du har rätt att få återbetalat eller krediterat outnyttjade provförsök i din examination. Grundavgiften som vi tar ut i samband med registrering av teoretisk examination återbetalas ej. Detta finns reglerat i Transportstyrelsens föreskrift om avgifter.

För utbetalning, skicka e-post till elevanmalan@transportstyrelsen.se med personnummer och bankuppgifter.

Om utbildningen har genomförts vid ett EASA ATO (Approved training organisation) kan proven skrivas för Transportstyrelsen i Sverige.

Ansökan: Application for theoretical examination for pilot students at a non-Swedish ATO

Kontakta din flygskola där du genomfört din teoretiska utbildning, skolan kan ta ut teoribevis och resultat för din examination. Du kan även vända dig direkt till Transportstyrelsen för att få dessa handlingar men du kommer då bli debiterad en avgift på 500 kronor.

Önskar du att Transportstyrelsen tar ut dessa handlingar skickar du ett mejl till elevanmalan@transportstyrelsen.se.

Övrigt

På förkommen anledning vill vi reda ut vad som gäller för införande eller bibehållande av PBN i en IR behörighet för en EASA certifikatinnehavare. Vi kommer även att förklara hur en certifikatinnehavare som opererar i tredje land kan införa eller bibehålla sin IR behörighet. Till sist ska vi förklara hur en kompetenskontroll (PC) skall genomföras där en 2D eller 3D inflygning (RNP approach) skall genomföras i ett annat luftfartyg eller simulator än det som används för kompentenskontollen (PC).

Införande eller bibehållande av PBN skall, utan undantag, göras vid en kompetenskontroll (PC) eller flygprov (skilltest) såsom beskrivet i Del-FCL, se utdrag nedan. För att klargöra så är inte en OPC godkänd för införande eller bibehållande av PBN behörighet för svenska certifikatinnehavare.

Ur Del-FCL; Instrumentbehörighet med PBN befogenheter (prestandabaserad navigering)

  1. Piloter får flyga i enlighet med procedurer för prestandabaserad navigering (PBN) endast efter det att de har beviljats PBN-befogenheter som ett tillägg till sin instrumentbehörighet (IR).
  2. En pilot ska beviljas PBN-befogenheter när han eller hon uppfyller samtliga följande krav:
    a) Piloten har med godkänt resultat genomgått en kurs med teoriutbildning inklusive PBN, i enlighet med FCL.615 i bilaga I (Del-FCL).
    b) Piloten har med godkänt resultat genomgått flygutbildning inklusive PBN, i enlighet med FCL.615 i bilaga I (Del-FCL).
    c) Piloten har med godkänt resultat genomgått antingen ett flygprov i enlighet med tillägg 7 till bilaga I (Del-FCL) eller ett flygprov eller en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till bilaga I (Del-FCL).

Kompetenskontroll där en 2D eller 3D inflygning (RNP approach) skall genomföras i ett annat luftfartyg eller simulator än det som används för kompentenskontollen (PC) så gäller följande. Allt skall dokumenteras på samma protokoll och skriv i klartext i rutan för övrig upplysningar hur ni gått till väga. Alla delarna av kompetenskontrollen skall vara genomförda inom 3 månader och skall skickas in till Transportstyrelsen som ett dokument.

Svenska certifikatinnehavare som arbetar i tredje land kan tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet, motsvarande punkt 2 a) och b) ovan (erhållen innan 25 augusti 2018), av detta vid en förnyelse av IR och således införande av PBN i IR behörigheten. Detta under förutsättning att certifikatinnehavaren, vid tillfället för sin EASA kompetenskontroll, har typ eller klassen samt IR giltig på sitt tredje landcertifikat.

I enlighet med den revision av Del-FCL som trädde i kraft den 7 november 2019 kan en certifikatinnehavare som har en typ eller klass med IR giltig på ett certifikat från tredje land, enbart genom kompetenskontroll (PC), återta sin behörighet på typen eller klassen och således få PBN infört. Detta oavsett hur lång tid som gått sedan senaste kompetenskontrollen (PC) inom EASA.

På samma sätt kan en EASA certifikatinnehavare som innehar en typ eller klassbehörighet enbart i ett certifikat från tredje land, och önskar få detta infört på sitt EASA certifikat i enlighet med Annex III i Del-FCL, tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet för införande av PBN behörighet i samband med flygprov (skilltest).

Inom giltighetstiden, men efter 25 augusti 2020, ska man genomgå PBN-utbildning och sedan en PC för att få tillbaka IR-befogenheterna. Ingen bedömning av ATO krävs och kontrollanten förlänger IR behörigheten med 12 månader som vanligt.

Efter IR har gått ut och efter 25 augusti 2020 måste man göra PBN-utbildning samt att ett ATO skall bedöma eventuell träning för förnyelse. Därefter PC för att få tillbaka IR-befogenheterna och kontrollanten förlänger IR behörigheten med 12 månader som vanligt.

En Advanced UPRT skall med framgång vara genomförd vid ett ATO innan en första typinflygning påbörjas. Denna kurs kan genomföras vid samtliga ATO som innehar godkännande enligt EASA-regler.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!