Skolchefsinformation

Branschdagar för ATO, AOC och SPO

Transportstyrelsen genomför branschdagar 18-19/11 2020 för ATO, AOC och SPO. Fastställd agenda publiceras efter sommaren.

Mer information finns under Seminarier och information

Falsk localizer/glidbana

Den 17 oktober 2018 klockan 14.29 inträffade en allvarlig incident under inflygning till Norrköpings flygplats. En Embraer 145 fick klart för inflygning till bana 27. Besättningen aktiverade ”approach mode” och flygplanet fick strax ”capture” på en falsk localizer och började svänga. Besättningen noterade inte till en början att flygplanet inte befann sig på den normala localizern och kom, med denna sväng, nära ett mindre flygplan som befann sig i flygplatsens närhet.

Statens Haverikommission (SHK) har, i sin slutrapport (SHK, Slutrapport RL 2019:12) rekommenderat Transportstyrelsen att genom sitt tillsynsarbete lyfta denna händelse och säkerställa att farorna med falsk localizer och glidbana omhändertas hos AOC-innehavare och NCC-operatörer.

Transportstyrelsen rekommenderar även utbildningsorganisationer (ATO) som utbildar i enlighet med instrumentflygregler (IFR) att:

  • inkludera faran med falsk localizer/glidbana i sitt säkerhetsledningssystem,
  • se över berörda utbildningsplaner så att faran med falsk localizer/glidbana tas upp,
  • se över berörda rutiner och metoder för att säkerställa att man undviker falsk localizer/glidbana.

ICAO & EATEO - Internationellt forum

ICAO och EATEO bjuder in organisationer att nominera deltagare till "Enhancing Safety through Effective Training and Education / Regional and Interregional Perspectives". Mötet hålls i EUROCONTROLs lokaler i Bryssel 6 november 2019. Sista dag för anmälan är 26 oktober 2019. Mer information finns i länkarna nedan.

Remiss om tullfrihet

Regeringen har skickat ut en remiss angående översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet. Vi har noterat att vissa av de föreslagna ändringarna berör flygskolorna. Ni kan skicka eventuella synpunkter direkt till Utrikesdepartementet senast den 10 oktober 2019. Mer information om hur man svarar finns i dokumentet ”Remissmissiv Ds 2019.11”. 

Tilldelade kontrollanter

Transportstyrelsen har beslutat att ta bort systemet med tilldelade kontrollanter för utbildningsorganisationerna och det står alla fritt att välja kontrollant. Det åligger nu den enskilde kontrollanten att föranmäla flygprov och kompetensbedömningar i enlighet med Examiner Difference Document (EDD), se utdrag ur EDD och Sverige nedan;

In accordance with the requirements in ARA.FCL.205(c), before any skill test or instructor assessment of competence is conducted the examiner shall send the information listed in general section 2.4.1 to notification@transportstyrelsen.se

The required skill test notification period is 5 days prior to the test, with the possibility to allow a change of the examiner up to 1 hour before the event. Please note that no approval will be issued to the examiner upon notification. If the Swedish Transport Agency wishes to assign another examiner or inspector the examiner will be notified.

Information before a skill test

Designation procedures apply

Vi kommer inom en snar framtid att skapa en webbaserad föranmälan men till dess önskar vi att ni utöver ovanstående uppgifter även uppger den utbildningsorganisation där den prövade är utbildad.

Erfarenhetskrav vid CPL(A)-modulutbildning

Detta förtydligande skrivs med anledning av att det har kommit till Transportstyrelsens kännedom att elever som gått modulutbildning till CPL(A) i vissa fall inte uppfyllt erfarenhetskravet rörande flygtid i luftfartyget.

I tillägg 3 till del-FCL, underpunkt E, anges kraven för modulutbildning till CPL(A).Där anges att en sökande för ett CPL(A) som gått modulutbildning ska ha genomfört minst 200 timmar flygtid.

Definitionen av flygtid för flygplan är: "Den totala tiden räknad från det att ett luftfartyg bringas i rörelse i avsikt att starta till dess att det efter flygning bringas att stanna." Vidare finns det möjlighet att genomföra fem av de 10 timmarna instrumentflygtid i en FSTD. Detta medför att en sökande till ett CPL(A) som gått modulutbildning måste ha genomfört minst 195 flygtimmar i luftfartyg.

The European Plan for Aviation Safety-EPAS 2019-2023

EASA har publicerat den senaste EPAS-utgåvan som bland annat innehåller identifierade riskområden inom olika typer av luftfartsoperation. I synnerhet sektionerna 5.2, 5.3 och 5.4 är av intresse för flygskolor som, beroende av verksamhet, omfattas av ett eller flera av dessa identifierade riskområden. Vi uppmuntrar flygskolor att se över identifierade riskområden och hantera applicerbara risker i sitt ledningssystem.

EPAS 2019-2023

Kommande regelförändringar

Läs om kommande regelförändringar samt allmännyttig information här:

Nya EASA-publikationer

EASA har publicerat två nya publikationer. Dessa finns att ladda ned på EASA:s webbplats.

Licensing requirements – quick reference

Index över de krav som ställs för respektive certifikat eller behörighet vid första utfärdande. Ladda ner publikationen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!