Avancerad UPRT som förkunskapskrav vid typutbildning

Från och med den 20 december 2019 gäller att en pilot som ska påbörja sin första typutbildning på ett

 • flerpilotsflygplan, eller
 • ett komplext enpilotsflygplan med höga prestanda, eller
 • ett enpilotsflygplan med privilegier att flyga i flerpilotsverksamhet

ska genomgå en utbildning i Avancerad UPRT (Upset Prevention and Recovery Training) innan typutbildningen påbörjas.

För piloter som har eller har haft en typbehörighet enligt ovan där utbildningen påbörjades innan den 20 december 2019 finns inget krav om att genomföra utbildning i Avancerad UPRT.

Många piloter som nu ska påbörja sin första typutbildning, på typer enligt ovan, har svårigheter att hitta en flygskola som kan tillhandahålla utbildning i Avancerad UPRT då det ännu inte finns så många flygskolor i Europa som har tillstånd att bedriva den typen av utbildning.

I de fall det inte är möjligt att genomföra en utbildning i Avancerad UPRT innan typutbildningen startar på grund av den bristande tillgängligheten på utbildningskurser i Avancerad UPRT har Transportstyrelsen möjlighet att bevilja undantag från regeln under vissa förutsättningar:

 • Piloten ska visa för Transportstyrelsen att det inte är genomförbart att gå en utbildning i Avancerad UPRT innan typutbildningen startar.
 • Flygskolan som bedriver typutbildningen behöver ha ett undantag från sin behöriga myndighet som medger att de får ta in en elev som inte har gått en utbildning i Avancerad UPRT.
 • Flygskolan som bedriver typutbildningen måste ta hänsyn till, och vidta åtgärder för, att eleven inte har den kunskap och de färdigheter som en elev som hade genomfört en utbildning i Avancerad UPRT beräknas ha.

Ett sådant undantag kan endast möjliggöra att piloten kan påbörja typutbildningen utan att ha genomfört utbildning i Avancerad UPRT alls. En utbildning i Avancerad UPRT måste alltid genomföras innan typbehörigheten utfärdas på flygcertifikatet.

För att ansöka skickar du din ansökan med e-post till luftfart@transportstyrslsen.se. Bifoga information om:

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • certifikatnummer
 • vilken typutbildning som avses
 • vid vilken flygskola typutbildningen ska genomföras
 • kopia på det undantag flygskolan för typutbildningen innehar
 • anledning till att du inte kan genomföra utbildning i Avancerad UPRT innan typutbildningen startar.

Transportstyrelsen debiterar dessa ansökningar med 1 400 kr per handläggningstimme i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!