ATPL certifikat

Denna information vänder sig till dig som innehar ett CPL certifikat men vill ansöka om ett ATPL certifikat.

Arbetsgången ser ut så här:

1. Ansökan

Ansökan om förordnande att genomgå flygprov gör du med blankett L1767.

Det är viktigt att du fyller i hela blanketten och skickar med alla bilagor som anges. Har du ett förslag till kontrollant vill vi att du anger det. Annars anger du att Transportstyrelsen ska utse en kontrollant åt dig.

En komplett ansökan tar kort tid att handlägga och ger dig ett snabbt svar. Din ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 arbetsdagar innan planerat datum för flygprov.

2. Granskning

När vi har tagit emot din ansökan granskas din erfarenhet så att du uppfyller kraven i DEL-FCL, som även finns angivna på ansökningsblanketten. Intyg av genomförd PICUS brukar ofta orsaka en begäran om komplettering. Se därför till att din arbetsgivare intygar genomförd PICUS-tid. Intyget ska vara underskrivet av flygchef eller motsvarande och det ska framgå hur många PICUS-timmar som du flugit

3. Förordnande att genomgå flygprov

När din kompletta ansökan har granskats utfärdar Transportstyrelsen ett förordnande att genomgå flygprov för ATPL. Vi skickar detta med E-mail till adressen du angivit i din ansökan.

4. Nytt certifikat utfärdas

När Transportstyrelsen tagit emot ifyllt provprotokoll utställer vi ett ATPL certifikat som vi skickar till dig med brev. Normal handläggningstid är maximalt 10 arbetsdagar.

Se aktuella avgifter för utställande av nytt certifikat och årsavgift för ett ATPL certifikat.  

Betalning till kontrollant är en överenskommelse mellan dig och kontrollanten.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!