Så blir du kontrollant

Transportstyrelsen anordnar utbildningar för dig som vill bli kontrollant för flygprov.

I Sverige har vi tre typer av kontrollanter:

  • PC
  • ST
  • Senior kontrollant.

PC

Kontrollanter som är certifierade att utföra kompetenskontroller (PC/OPC). För att bli antagen till kontrollantutbildning ska du inneha någon av instruktörsbehörigheterna: FI, CRI, IRI, SFI, TRI.

Dessutom ska du uppfylla de formella kraven som är angivna i EU förordningen 1178/2011, bilaga 1, Del-FCL, kapitel K -"Kontrollanter".

PC-kontrollantutbildning

Första steget är att gå en utbildning till kontrollant som är certifierade att utföra kompetenskontroller (PC/OPC), PC-kontrollant. Utbildningen anordnas av Transportstyrelsen och är indelad i en teoretisk del samt en praktisk del och avslutas med en kompetensbedömning.

Den teoretiska delen omfattar tre dagar och berör regler och bestämmelser, evalueringsteknik, feedback. I den praktiska delen tränas man på att genomföra prov i luftfartyget och/eller simulator med en Inspektör eller en Senior kontrollant som lärare.

Avslutningsvis, efter godkänd teoretisk och praktisk del, genomförs en kompetensbedömning under ett provtillfälle under överinseende av en Inspektör eller en Senior kontrollant som myndigheten har anvisat

Efter komplett och godkänd utbildning blir man certifierad kontrollant, med en giltighetstid på tre år. Certifieringens avgift är fastställd i Transportstyrelsens föreskrift och i denna ingår Seniorens kostnad som övervakare vid kompetensbedömning, samt årsavgift för tre år.

Kontrollanter med en tilläggsutbildning som är certifierade att utföra flygprov (Skill test, ST), kompetenskontroller (PC/OPC) och kompetensbedömning (Assessment of Competence, AoC) för instruktörer.

 

ST-kontrollantutbildning

Du som söker ska ha erfarenhet som PC-kontrollant. Utbildningen till ST-kontrollant anordnas av Transportstyrelsen och genomförs som en teoretisk del. Antagning sker för närvarande enligt principen – marknaden och myndighetens behov. Därav värderas typ- och klassbehörigheter, tillgänglighet och erfarenhet vid uttagning.

Senior kontrollant

Särskilt auktoriserade och får utföra kompetensbedömning av kontrollanter för utfärdande, förlängning och förnyelse av en kontrollantbehörighet.

Senior kontrollant-utbildning

Senior kontrollant utses särskilt för att på myndighetens uppdrag genomföra kompetensbedömning av kontrollanter. En Senior kontrollant ska ha adekvat erfarenhet och utses från ST-kontrollanter.

En särskild utbildning till Senior kontrollant anordnas av Transportstyrelsen när behov finns, utbildningen är teoretisk.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!