Flygteknisk utbildning

Här hittar du information om utbildningsvägen till att bli flygteknisk underhållspersonal samt information om hur du startar en skola.

Just nu har vi längre handläggningstider

För närvarande har vi något längre handläggningstider än normalt för ärenden som rör flygteknikerutbildning. Pågående semestrar är orsaken till detta.

Vi strävar efter att så snart som möjligt få ner handläggningstiderna. Om det är svårt att komma fram på telefon har du alltid möjlighet att skicka ett e-postmeddelande till vår funktionsbrevlåda (147@Transportstyrelsen.se).

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19 medför stora påfrestningar för utbildningsorganisationer som bedriver flygteknisk utbildning enligt Del-147. Transportstyrelsen kommer att efter ansökan kunna medge undantag enligt flexibilitetsbestämmelser enligt artikel 71 i grundförordning (EU) 2018/1139 att bedriva lärarledd utbildning på distans enligt en insänd och accepterad plan.

Beslut om undantag från 147.A.200 genom en accepterad plan kan tas av Transportstyrelsen och ett sådant beslut gäller 4 månader från beslutsdatum och som längst till den 18 november 2020.

Ansökan om undantag enligt artikel 71.1 ska sökas hos Transportstyrelsen av varje 147-organisation som behöver tillämpa distansutbildning. Kontakta Transportstyrelsen i samband med ansökan för ytterligare information angående innehållet i den begärda planen via 147-inspektörernas funktionsbrevlåda: 147@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!