Skolchefer och övrig utbildningspersonal

Här finns information om regelförändringar, administration, flygsäkerhet och annat av intresse för skolchefer och övrig flygutbildningspersonal.

Du hittar presentationer från senaste skolchefsmötet under sidan Presentationer från seminarier.

Elev byter utbildningsorganisation

Om en elev byter från en utbildningsorganisation (ATO eller DTO) till en annan under pågående utbildningskurs är det viktigt att tänka på följande:

  • För att eleven ska kunna tillgodoräkna sig något av den redan genomförda utbildningen måste den mottagande utbildningsorganisationen få tillgång till elevens utbildningsdokumentation. Den mottagande skolan kan bara tillgodoräkna sådan utbildning som motsvarar vad som finns beskrivet i den egna utbildningsplanen.
  • Om det gäller teoretisk undervisning (LAPL/PPL, CPL-, IR- eller ATPL-teori) ska den mottagande utbildningsorganisationen meddela flytten genom e-post till elevanmalan@transportstyrelsen.se.
  • I övrigt behöver Transportstyrelsen inte informeras om elevflytten.

Skolchefsmöte ATO 20-21 november 2019

I år kommer branschmötet för ledningspersonal inom ATO (skolchefsmötet) kombineras med branschmötet för AOC och SPO.
Vi kommer att ha vissa gemensamma föreläsningar och vissa uppdelade efter område. För mer information och anmälan se:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Seminarier-och-information/Prel_agenda/

DTO-möte 8 februari 2020

Transportstyrelsen inbjuder till DTO-möte för flygplan och helikopter.

Utöver företrädaren/representanten och skolchefen/utbildningsansvarig är övriga intresserade av allmän information rörande DTO (Declared training organisation) välkomna att delta i mån av plats. 

Eventuella frågor ni vill diskutera på mötet sänds senast den 20 januari 2020 till daniel.wastesson@transportstyrelsen.se

Plats: Arbetets Museum, Norrköping
http://www.arbetetsmuseum.se/hitta-hit/
Datum: Lördagen den 8 februari 2020.

Planerad start 09.00 (kaffe/smörgås) samt 10.00 (mötet börjar) Detaljerad agenda för dagen publiceras cirka 2 veckor innan mötet på Transportstyrelsens hemsida.

Anmälan senast den 20 januari 2020 med uppgift om antal deltagare sänds till daniel.wastesson@transportstyrelsen.se ange Anmälan om deltagande i ämnesfältet.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!